Spoko seniorzy, czyli pogodne życie na emeryturze

foto09.jpg

Aktualności

VIVA Seniorzy logoTargi VIVA SENIORZY! obchodzą w tym roku swoje dziesiąte urodziny. Jubileuszowa edycja targów odbędzie się w dniach 25-26 października na terenie MTP w pawilonie nr 3 i obfitować będzie w wiele ciekawych i inspirujących wydarzeń. Targi zostaną podzielone na cztery bloki tematyczne: aktywność, zdrowie, wiedza i otoczenie.

Targi to wyjątkowa propozycja artystyczna. W tym roku na targowej scenie pojawią się prawdziwe damy polskiej estrady – Grażyna Brodzińska i Halina Frąckowiak.

W programie targów znalazła się m.in. konferencja „Polska dostępna dla seniorów", Turniej o tytuł Mistrza Wielkopolski w Szachach oraz warsztaty i wykłady florystyczne. Działać będzie również specjalna strefa zdrowia i strefa sportowo-taneczna. Podczas targów poznamy też laureatów Konkursu VIVA Wielkopolski Senior! i Laur Seniora.

Targi VIVA SENIORZY! są integralną częścią jesiennego cyklu wydarzeń „Senioralni. Poznań", który potrwa w tym roku do 10 listopada. W ramach cyklu odbędzie się jeszcze sporo wydarzeń, m.in. Debata Pokoleń.

Szczegóły na temat targów są dostępne na stronie www.vivaseniorzy.pl


Polacy dla niepełnosprawnych

Celem projektu Polacy Dla Niepełnosprawnych jest uruchomienie lokalnego ruchu społecznego pomocy dla niepełnosprawnych, bowiem osoby te osoby w swoich wioskach i miasteczkach nie radzą sobie z miejscowymi władzami, bez względu jakiej opcji politycznej są to władze.
Inauguracją projektu jest koncert "Artyści dla niepełnosprawnych"
Zainauguruje on inne akcje społeczne, które sukcesywnie będą realizowane w nadchodzącym czasie.

Koncert odbędzie się dnia 12 września 2019 r. o godzinie 18.00 w Sali Koncertowej imienia Witolda Lutosławskiego Polskiego Radia przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie.

baner wydarzeniowy
Celem wydarzenia jest zebranie funduszy na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Całkowicie bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia wystąpi szereg profesjonalistów: od muzyków jazowych (Stanisław Sojka, Urszula Dudziak, Mika Urbaniak & Victor Davis ) poprzez klasycznych (Marek Bracha – pianista, Aneta Skarżyński - mezzosopran, Izabela Kopeć – mezzosopran, Trio VA BANK), aż po wokalistów popowych (Duet KADAR – Kris Rydzelewski i Daiusz Gajda, Kwartet RAMPA, Paweł Mosiołek). Warto dodać, iż udział swój zapowiedział również głuchy od urodzenia Oliver Palmer, który po zainstalowaniu dwóch wysoko ustawionych aparatów zaczął słyszeć w 80% i śpiewać. Jest jedynym na Świecie głuchym tenorem. Osobami prowadzącymi koncert – konferansjerami będą osoby niepełnosprawne z czterokończynowym porażeniem: Łukasz Krasoń oraz Marta Czarnecka. Całość reżyseruje Andrzej Maria Marczewski, laureat wielu prestiżowych nagród, profesjonalista z ponad 50-letnim reżyserskim doświadczeniem teatralnym i estradowym.

Dochód z koncertu zostanie przeznaczony m.in. na dokończenie odbudowy spalonego Domu Zamieszkania i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Warszawie przy ul. Odrębnej 10. Dotychczasowa zbiórka pieniędzy jest systematycznie prowadzona, lecz uzbierana suma ponad 55 tysięcy złotych stanowi zbyt małą kwotę na całkowite odbudowanie obiektu, stąd pomysł na realizację koncertu z udziałem gwiazd, celebrytów i profesjonalistów, którym przyświeca jedna idea – pomóc innym. Podczas koncertu oraz w przerwie będzie prowadzona zbiórka pieniędzy.


Szmaragdowa Wrocławska Karta Seniora - już jest!

Szmaragdowa Ruszyła nowa odsłona wrocławskiej karty seniora – jest nią Szmaragdowa karta. To innowacyjny projekt, który zapewnia wrocławianom w wieku 90+ promocyjne oferty przygotowane przez Partnerów Wrocławskiej Karty Seniora, a także możliwość korzystania z bezpłatnych usług.

Idea Wrocławskiej Karty Seniora polega na wspieraniu starszych wrocławian i uhonorowaniu ich pięknego wieku – mówiła Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, podczas uroczystości wręczenia pierwszych Szmaragdowych kart najstarszym wrocławianom.

Bezpłatnie i z dojazdem do domu

Wszystkie usługi w ramach Szmaragdowej Wrocławskiej Karty Seniora są bezpłatne i wszystkie z dojazdem do domu. W ofercie dla osób 90+ znajdują się:

- bezpłatny fryzjer z dojazdem do domu;

- bezpłatny pedicure podologiczny + manicure z dojazdem do domu;

- bezpłatna kontrola wzroku i wykonanie 1 pary okularów;

- bezpłatna kontrola słuchu,

- serwis używanego aparatu, wypożyczenie na 2 tygodnie nowego aparatu;

- odwiedziny wolontariuszy (młodzież 16+) w celu wspólnego spędzenia czasu;

- bezpłatne wypożyczenie i dostarczenie do domu książek z Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Trzy karty seniora

Przypomnijmy, że Wrocław ma teraz już trzy karty seniora. Złota Wrocławska Karta Seniora przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 75 lat, obejmuje m.in. dojazd i powrót bezpłatną taksówką do urzędu lub lekarza specjalisty. Srebrna Wrocławska Karta Seniora przeznaczona dla wrocławian w wieku 60+ umożliwia natomiast korzystanie z szeregu zniżek i specjalnych ofert z zakresu kultury, edukacji, zdrowia, sportu, rekreacji i innych.

Jak otrzymać Szmaragdową Wrocławską Kartę Seniora?
Należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do siedziby Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu, Punkt Informacyjny (lub pokój nr 15). Pn.-pt. godz. 9.00-15.00.

Kartę może również wyrobić osoba pisemnie przez Seniora upoważniona (wzór upoważnienia dostępny na www.seniorzy.wroclaw.pl).

Szmaragdowa Wrocławska Karta Seniora jest bezpłatna!


Konkurs „Opiekun Seniora 2018” rozstrzygnięty!
Wybrano najlepszego profesjonalnego Opiekuna Seniora, Wolontariusza oraz Przyjaciela Seniora Roku 2018.

IMG 1414 Rozstrzygnięto pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu Opiekun Seniora 2018. Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń i poruszających historii osób zaangażowanych w poprawę jakości życia osób starszych, jury wyłoniło finalistów i laureatów w kategoriach: Profesjonalny Opiekun, Wolontariusz oraz Przyjaciel Seniora. Nagrody wręczono 5 czerwca 2019 roku podczas uroczystej gali w siedzibie Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier".

Ideą konkursu Opiekun Seniora 2018 jest wyróżnienie i nagrodzenie wszystkich, którzy zarówno w pracy zawodowej, jak i w bezinteresownych działaniach wolontaryjnych wspierają osoby starsze. Wsród laureatów znaleźli się pracownicy Domów Opieki, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Zdrowia oraz Fundacji.

Grono Wspaniałych
Nagrody główne przyznano Karolowi Tetlochowi (Profesjonalny Opiekun Seniora), Bogusławowi Berezowskiemu (Wolontariusz) oraz doktor Marcie Podhoreckiej (Przyjeciel Seniora). Wyróżnienia otrzymała Laura Leśnik, uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Emilia Bielak, seniorka aktywnie wspierająca swoje koleżanki.

Opiekun Roku 2018, Karol Tetloch pracuje w Domu Pomocy Społecznej Kombatant, gdzie wspiera osoby przewlekle somatycznie chore, w tym uczestników II wojny światowej. Dyrektor placówki podkreśla, że to opiekun z powołania.
Bogusław Berezowski, wyróżniony Wolontariusz, angażuje się w działania wolontariatu senioralnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Opieki Rezydencja Dąbrówka grupy ORPEA Polska oraz przy Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów. Opiekuje się dwoma starszymi, schorowanymi osobami, dowozi seniorów na umówione wizyty lekarskie oraz dostarcza im do domu zakupy.
Doktor Marta Podhorecka, nagrodzony Przyjaciel Seniora, swoją pracę naukową poświęca zagadnieniom z zakresu geriatrii. Przyczynia się do edukacji zdrowotnej seniorów, a jest także wykładowczynią na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Pomysłodawccom Konkursu dziękujemy za dostrzeżenie ważnej roli opiekuna, a Lauretaom gratulujemy!


Jakie znaczenie dla polskiej gospodarki ma rosnąca populacja seniorów?
Na to aktualne pytanie odpowiedzą eksperci podczas bloku tematycznego Srebrna gospodarka w ramach II Forum Wizja Rozwoju. Zwieńczeniem ciekawych dyskusji będzie koncert Eleni, polskiej piosenkarki pochodzenia greckiego.

właściwa srebrna II

Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Duże tempo zachodzących zmian demograficznych stawia przed nami wyzwania, którym w równie szybkim tempie należy sprostać. Próbą dla rządzących jest przede wszystkim przystosowanie systemu emerytalnego tak, by odpowiadał on rosnącemu zapotrzebowaniu, ale również realizacja zadań z zakresu szeroko rozumianej aktywizacji seniorów. Istotny jest także rozwój rozmaitych form opieki dostosowanych do zróżnicowanych wymagań najstarszej części naszego społeczeństwa. Zadaniem przedsiębiorców jest z kolei dostrzeżenie osób starszych jako rosnącej siły nabywczej wytwarzanych przez siebie dóbr i usług. Przy projektowaniu dedykowanych seniorom rozwiązań muszą odważyć się sięgać po te, wykorzystujące innowacyjne technologie.

Wszystkie zmiany zachodzące w obecnym świecie powodują, że obraz dzisiejszego seniora coraz bardziej oddala się od powszechnie panującego stereotypu. Dziś to osoba szukająca nowych wyzwań, aktywnie angażująca się w sprawy społeczności lokalnej, chcąca stale się rozwijać. Eksperci II Forum Wizja Rozwoju, najważniejszego wydarzenia gospodarczego w Polsce północnej, przedyskutują najistotniejsze zagadnienia związane z życiem polskich seniorów.
Zaproszeni specjaliści omówią m.in. problematykę osób starszych jako nowych odbiorców towarów i usług. Rosnąca liczba seniorów powoduje, że stają się oni jedną z najważniejszych grup konsumenckich, co przyczynia się do rozwoju tak zwanego „srebrnego rynku". Wnioski płynące z panelu mają pomóc w odpowiedzi na pytanie, jakim konsumentem jest senior i czy rynek nadąża za jego potrzebami? Inne istotne zagadnienia, które poruszone zostaną podczas rozmowy, to kwestia podjęcia kroków zwiększających aktywność zawodową osób starszych. Odpowiednie decyzje są bardzo ważne dla całej polskiej gospodarki i należy się również zastanowić, jakie powinny być kierunki rozwoju polityki społecznej wobec tej grupy.

W ramach bloku Srebrna gospodarka odbędą się panele: Przyszłość seniorów na rynku pracy, Polityka senioralna wyzwaniem dla rządzących, Srebrna gospodarka motorem napędowym konsumpcji, Zdrowie psychiczne osób starszych, Seniorzy jako atrakcyjna perspektywa dla rynku turystycznego, Usługi opiekuńcze – rynek publiczny czy prywatny, Gmina dla Seniora a rozwój lokalnego rynku oraz Senior w świecie nowoczesnych technologii. Zwieńczeniem ciekawych dyskusji będzie koncert Eleni, polskiej piosenkarki pochodzenia greckiego.

Zapraszamy wszystkich seniorów do wzięcia darmowego udziału w II Forum Wizja Rozwoju.
Wystarczy zarejestrować się na: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl/

 


Żyjemy w czasach galopujących zmian demograficznych – Europa już niebawem będzie najstarszym kontynentem Świata, a Polska najstarszym krajem Europy. Zmiany demograficzna wiążą się z tym, że nasze życie staje się coraz dłuższe.

Zyskujemy zarówno lata dobrego zdrowia i samodzielności, jak i następujący później czas wieku zaawansowanego, który w bardzo wielu przypadkach wymaga opieki i wsparcia. To zjawisko rodzi wiele potrzeb w obszarze opieki – zarówno w kontekście usług opiekuńczych, kompetencji opiekunów oraz koniecznych zmian w służbie zdrowia i opiece socjalnej. To jednocześnie czas w którym znacząco wzrasta popularność zawodu opiekuna seniorów, a profesjonalne kompetencje w tym zakresie zyskują na znaczeniu.

Celem konkursu „Opiekun Seniora 2018" jest podkreślenie roli opiekuna osób w podeszłym wieku, zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę i zawód opiekuna seniorów oraz uhonorowanie najbardziej oddanych i zasłużonych opiekunów i przyjaciół seniorów w Polsce.

Więcej informacji tutaj >> www. czasdlaseniora.pl


Wystartowała ogólnopolska kampania edukacyjna "Współczesny senior. Zdrowie i styl życia"

Baner format4W kolejnej kampanii edukacyjnej, The Point skupia się na seniorach, ich najczęstszych dolegliwościach, ale i profilaktyce i leczeniu chorób charakterystycznych dla osób starszych. Wraz z Ekspertami przybliżymy także wyzwania, jakie wciąż stoją przed geriatrią i samymi seniorami. Dzięki zaangażowaniu w kampanię Pani Wirgini Szmyt, DJ Wiki, najstarszej didżejki w Polsce udowodnimy, że starość może być także kolorowa, charyzmatyczna i pełna energii.

Całość ukazała się 23 listopada w prasie, jako tematyczny dodatek specjalny w Gazecie Wyborczej, w wersji online>> na wpunktozdrowiu.pl oraz wielu portalach i wydarzeniach podejmujących tematykę zdrowia i życia seniorów. Partnerami merytorycznymi projektu zostali: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oraz Polskie Towarzystwo Badania Bólu. W kampanii poruszone zostały zagadnienia związane z bólem, starością, problemami z trawieniem, problemami ze strony układu krążenia, zaćmą oraz prostatą
Więcej na www.wpunktozdrowiu.pl


Bezpieczna rodzina - bezpieczny senior

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pt: „Bezpieczny rodzina – bezpieczny senior".
Fotolia 85115289 Subscription Monthly M Będzie to cykl bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla seniorów. Tematyka zajęć będzie dotyczyć zagadnień w zakresie dyspozycji na wypadek śmierci oraz rachunku wspólnego. Zajęcia będą miały praktyczny charakter. Będą prowadzone w formie warsztatowej, przy wykorzystaniu metod aktywizujących. Zajęcia rozpoczną się w styczniu i potrwają do połowy kwietnia 2019 r. Warsztaty poprowadzą specjaliści o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji finansowej i doradztwa konsumenckiego.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Rekrutacja uczestników w projekcie odbywa się poprzez zgłoszenie do SKEF instytucji działających na rzecz seniorów, które po zakwalifikowaniu do projektu rekrutują uczestników na warsztaty. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe w postaci broszury tematycznej a także upominek. Zajęcia odbywać się będą w nieodpłatnie.

Wszelkich informacji na temat projektu ze strony SKEF udziela: Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń tel: 58/624-98-76; e-mail: ikarmasz@skef.pl


Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!

Wydawałoby się, że już tyle napisano na temat pokazów i prezentacji, na których sprzedawane są różne bardzo drogie rzeczy, że już nikt się na to nie nabierze. Tymczasem biznes, polegający w dużej mierze na manipulacji sprzedażowej ma się znakomicie i nadal przynosi krociowe zyski organizatorom. A my wciąż dajemy się namówić na zakup różnych produktów, których normalnie byśmy nie kupili, bo ich zwyczajnie nie potrzebujemy, za kwoty, których nie mamy...

stop-manipulacji-baner 1366768

W całej Polsce odbywają się setki różnego rodzaju pokazów i prezentacji, na które jesteśmy zapraszani. Sprzedawcy mamią nas darmowymi prezentami, badaniami, masażami – zrobią wszystko, aby zachęcić nas do przyjścia. Niestety większość firm sprzedaży bezpośredniej posługuje się manipulacjami oraz sztuczkami handlowymi, aby sprzedać nam, często niepotrzebne, a na pewno zbyt kosztowne produkty. Wykorzystując moment zaskoczenia, bombardując nas informacjami, których nie da się potwierdzić w ciągu kilku chwil, bardzo często doprowadzają do zawarcia umowy.
Każdy z nas może i popełnia błędy w życiu. Każdy może być omylny. Każdy może mieć chwilę słabości.

Dlatego Stowarzyszenie Manko, Polska Unia Seniorów wraz z Fundacją Aktywizacji Seniorów Teraz stworzyły projekt „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji", którego głównym celem jest opracowanie przestrzeni dla uczciwego handlu z zasadami, upowszechniania wiedzy konsumencko-psychologicznej oraz ostrzeżenia przed wszechobecną manipulacją.

Projekt skierowany jest nie tylko do seniorów, którzy stanowią grupę potencjalnie najbardziej narażoną na działania nieuczciwych sprzedawców, ale również do osób młodszych, ponieważ to one często mają największy wpływ na podejmowanie działań rodziców czy dziadków.
Uświadamianie nam naszych praw oraz informowanie o manipulacjach handlowych akwizytorów staje się skuteczną bronią przeciw oszustwom i wyłudzeniom.
„Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji" jest edukacyjnym cyklem świadomości konsumenta, czyli każdego z nas!

Zapraszamy na spotkania w woj. małopolskim, śląskim, mazowieckim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim.


Świętujemy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych!

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony przez ONZ niemal 20 lat temu (w 1990 r). by zwrócić uwagę na to, że w XXI wieku starzenie się społeczeństwa stanie się jednym z najważniejszych wyzwań społecznych. Dziś to święto podkreśla międzynarodową solidarność osób starszych niezależnie od ich narodowości, rasy, kultury czy warunków, w jakich żyją.

mdos2017 4 mdos2017 chirliderki Dla nas – mówi Joanna Mielczarek, Dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich - to nie tylko święto seniorów, ale również ich przyjaciół i sympatyków. To świetna okazja do podziękowania seniorom za ich obecność, mądrość, doświadczenie i pogodę ducha, którymi na co dzień się z nami dzielą.

Z tej okazji w niedzielę, 30 września mali bracia Ubogich zapraszają wszystkich seniorów do warszawskiego Ogrodu Saskiego na wspólne świętowanie w godzinach 11:00-16:00. Będą m.in. lekcje esperanto, bezpłatne konsultacje medyczne, fizjoterapeutów i rehabilitantów oraz wiele innych atrakcji. Każdy z ponad 50. wystawców ma na ten dzień przygotowaną specjalną ofertę dla odwiedzających - wielu z nich zorganizuje bezpłatne zajęcia i warsztaty mające na celu rozbudzić kreatywność osób starszych i otworzyć ich na nowe doświadczenia. Przez cały czas będą nam towarzyszyć artyści z grupy Sztuka Tworzenia i ich magiczne i kolorowe bańki mydlane. – kontynuuje J. Mielczarek

Na gości czeka również bogaty program artystyczny. Na scenie zagoszczą Wojciech Dąbrowski z Wielkim Finałem Festiwalu M. Fogga, stylowe seniorki i stylowi seniorzy z Pokazem Mody 60+, pełne pozytywnej energii chirliderki z Bielan.

Tradycyjnie na zakończenie szaloną zabawę zapewni ulubiona nie tylko przez seniorów DJ Wika.

Przyświecają nam dwa cele – edukacja i świetna zabawa. Oprócz integracji na świeżym powietrzu w piknikowej atmosferze zbieramy w jednym miejscu szeroką ofertę aktywności i usług, które oferują seniorom organizacje pozarządowe, instytucje i firmy – mówi Joanna Mielczarek.

Z roku na rok obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Ogrodzie Saskim cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy – w 2017 roku JARMARK KREATYWNOŚCI w Ogrodzie Saskim zgromadził ponad 3 000 uczest

Oprócz JARMARKU w Warszawie, pracownicy oraz wolontariusze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich - również w Poznaniu i Lublinie - zorganizują wręczanie kwiatów i składanie życzeń. Składamy życzenia i wręczamy kwiaty napotkanym seniorom w dniu ich święta niemal od początku naszej działalności. Zdajemy sobie sprawę, że bez naszej akcji byłby to dla seniorów zwykły szary dzień – mówi Elżbieta Ślązek ze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

W tym roku kwiaty w Warszawie będziemy wręczać w godzinach 11:00-13:00 w Ogrodzie Saskim, na Placu Wilsona oraz Placu Grzybowskim – dorzuca Joanna Jaworska, koordynatorka warszawskiego oddziału mbU.

Chcemy, aby w tym dniu wszyscy seniorzy poczuli się zauważeni i docenieni za ich wielkie serca i życiową mądrość. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych mają również na celu zwrócenie uwagi na potrzeby seniorów, zapobieganie ich marginalizacji z życia społecznego i stworzenie kolejnej okazji do integracji z młodszymi pokoleniami.


Poznańscy seniorzy znów opanują miasto!

Senioralni logoKoniec września to jednocześnie początek ósmej edycji imprezy „Senioralni. Poznań". Centrum Inicjatyw Senioralnych wraz z partnerami przygotowało mnóstwo ciekawych wydarzeń dedykowanych najstarszym mieszkańcom Poznania. To cykl otwartych wykładów, warsztatów, koncertów i drzwi otwartych w przeróżnych miejscach posiadających ofertę skierowaną do seniorów. Założeniem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na to, jak liczna grupę stanowią poznańscy seniorzy, i jak różnorodne są ich zainteresowania i potrzeby.

Inauguracja tegorocznej imprezy odbędzie się w sobotę 29 września o godz. 12.00 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Tego dnia Prezydent Miasta Poznania tradycyjnie przekaże seniorom i seniorkom klucze do bram miasta, by tym samym oddać Poznań we władanie najstarszych i najbardziej doświadczonych mieszkańców Poznania.

Program tegorocznych „Senioralnych" prezentuje się imponująco – to aż 150 wydarzeń. Tradycyjnie znalazły się w nim wycieczki do miejsc znanych i mniej oczywistych w Poznaniu. Będzie można m.in. zobaczyć od środka Aquanet oraz elektrociepłownię na Garbarach. Poznańscy przewodnicy zabiorą seniorów na wycieczkę po Chartowie oraz spacer pod hasłem „Poznań 1918". Odbędą się też tematyczne oprowadzania po Starym i Nowym Zoo oraz Ogrodzie Botanicznym UAM. Seniorzy będą mogli zwiedzić INEA Stadion. Nie zabraknie wycieczek do poznańskich telewizji i redakcji radiowych. W Radiu Emaus seniorzy będą mogli wziąć udział w warsztatach radiowych. Tematyczne oprowadzania odbędą się też w Muzeum Narodowym w Poznaniu (m.in. o sztuce dwudziestolecia międzywojennego), Bramie Poznania („Kobiecy Ostrów Tumski", „Pieśń świętojańska i nie tylko") oraz Muzeum Sztuk Użytkowych („Kultura Orientu").

Tradycyjnie uczestnicy tegorocznych „Senioralnych" będą mieli okazję do wysłuchania bardzo ciekawych i inspirujących wykładów. Nie zabraknie też muzyki – w programie m.in. koncert zespołu Diapazon oraz koncert pieśni patriotycznych, a podczas Śpiewanek senioralnych będzie również okazja do wspólnego muzykowania. W ramach „Senioralnych" zaplanowano spotkanie poetyckie z udziałem aktorki Jadwigi Jankowskiej-Cieślak oraz wernisaż prac seniorek amazonek.

Tradycyjnie w programie imprezy znalazło się mnóstwo propozycji na aktywne spędzanie czasu – to m.in. zajęcia z fizjoterapeutą, aqua gimnastyka, nordic walking, zajęcia z elementami tai chi oraz zumba. Odbędzie się też Dzień Seniora w Termach Maltańskich.

W trakcie „Senioralnych" będzie można skorzystać z bezpłatnych badań wzroku, słuchu, pamięci i krwi. Odbędą się również Drzwi Otwarte w dziennych domach pomocy społecznej, przeróżnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych (m.in. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, mali bracia Ubogich, Fundacja ORCHIdea) oraz Miejskiej Radzie Seniorów.

W tym roku „Senioralni" potrwają dłużej niż zwykle, bo aż do 11 listopada.
Po raz pierwszy integralną częścią „Senioralnych" będą targi VIVA SENIORZY!, które odbędą się 19 i 20 października w pawilonie nr 3 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Szczegóły na stronie: www.centrumis.pl


 

seniorwizacja SENIORWIZACJA - RUSZYŁY ZAPISY

Fundacja Klancyk i Szkoła Impro zapraszają na bezpłatne warsztaty improwizacji teatralnej dla osób 60+. Zajęcia będą trwały cały rok począwszy od października. Zapisy przyjmujemy od 10.09.2018 roku godz. 10.00.

Improwizacja to sztuka gry scen bez wcześniej przygotowanego scenariusza. Historie opowiedziane w spektaklu dzieją się „tu i teraz" i nigdy więcej się nie powtórzą.
Projekt kierowany jest do warszawskich seniorów 60+. Zapraszamy ludzi, którzy chcą spróbować tej formy aktywności i w ten sposób przełamać rożnego typu bariery związane z wiekiem, osobowością lub chcących aktywnie spędzić czas i spożytkować swoją energię.

Improwizacja uczy otwartości na innych i wiary w siebie, tworzy możliwości oraz pomysły, uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz działania w stresie. Zdecydowanie ułatwia nawiązywanie kontaktów, także tych międzypokoleniowych. Daje możliwość spożytkowania swojej energii i przekazania innym swojego doświadczenia. A to wszystko w miłej i radosnej atmosferze, w bezpiecznych warunkach grupy warsztatowej.
Pomysł jest wynikiem wspólnych przemyśleń dotyczących wartości, jaką niesie improwizacja w kontekście różnych grup wiekowych. 

Zapisy: e-mail: seniorwizacja@gmail.com, tel. 502 691 757


 

Dzien Seniora fot. Dana Pohl 7664 
Zapraszamy na JARMARK KREATYWNOŚCI' 2018 Świętujcie z nami Międzynarodowy Dzień Osób Starszych!

W niedzielę, 30 września w godzinach 11.00 – 16.00 zapraszamy do warszawskiego Ogrodu Saskiego, gdzie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich zorganizuje tradycyjne święto seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

JARMARK KREATYWNOŚCI jest uroczystym finałem Warszawskiego Tygodnia Seniora, w ramach którego seniorzy wezmą udział w warsztatach, wycieczkach tematycznych oraz konsultacjach z zakresu obsługi nowych technologii i Internetu.

W niedzielę, 30 września zaproszeni są wszyscy seniorzy wraz z rodzinami i przyjaciółmi! Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie - wystawcy zaprezentują ofertę, z jakiej mogą korzystać seniorzy w rozmaitych dziedzinach.
Przygotowaliśmy sporo atrakcji. W tym roku będzie nami z nami ponad 40 wystawców prezentujących ofertę dla seniorów. – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Organizacje pozarządowe, instytucje i firmy przygotowały specjalnie na ten dzień mnóstwo atrakcji. Będą nieodpłatne porady i konsultacje, różnorodne warsztaty, energetyczne ćwiczenia Qigong'u, gry planszowe i konkursy z nagrodami. – kontynuuje J. Mielczarek.

Na scenie zagoszczą: Wojciech Dąbrowski z Wielkim Finałem Festiwalu M.Fogga, Pokaz Mody 60+, taniec brzucha, który nie ma sobie równych, jeśli chodzi o różnorodność figur, ruchów i kroków oraz chirliderki z Bielan. A na zakończenie ulubiona DJ Wika poprowadzi potańcówkę.
Patronat Honorowy nad imprezą objęli Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
Zapiszcie koniecznie do kalendarza: niedziela, 30 września, godz.11-16, Ogród Saski, Warszawa. Nie może Was tam zabraknąć!

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony przez ONZ w 1990 r., w celu podkreślenia, że w XXI wieku, zgodnie z demograficznymi trendami, starzenie się społeczeństwa stanie się jednym z najważniejszych wyzwań. Święto to podkreśla międzynarodową solidarność osób starszych niezależnie od ich narodowości, rasy, kultury czy warunków, w jakich żyją.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Ogrodzie Saskim Stowarzyszenie mali bracia Ubogich zainicjowało w 2004 roku. Początkowo była to akcja o charakterze happeningu polegająca wyłącznie na wręczaniu seniorom kwiatów i składaniu życzeń z okazji ich święta. – wspomina J. Mielczarek. Od 2006 roku, wspólnie z organizacjami skupionymi w FORUM50+, akcja zaczęła nabierać charakteru pikniku pro-seniorskich organizacji pozarządowych, by w 2009 roku (przy współpracy z Urzędem Miasta St. Warszawy) zyskać charakter pikniku rodzinnego mającego zachęcać seniorów do różnorodnej aktywności.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie mali bracia Ubogich przeprowadziło krótką ewaluację wśród uczestników wydarzenia i wystawców. Okazało się m.in., że 32% seniorów było na imprezie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych po raz pierwszy. Natomiast aż 68% kolejny raz, nierzadko już piąty! Zapytani co ich do tego zachęca wskazywali na możliwość zasięgnięcia porad i zdobycia ciekawych informacji, okazję do wspólnej zabawy i dobre spędzenie czasu. Wystawcy natomiast zwracali uwagę na to, że obecność na JARMARKU daje im możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmów z seniorami, która jest dla nich bezcennym doświadczeniem.
Z roku na rok obchody cieszą się coraz większym zainteresowaniem warszawiaków - w 2017 roku JARMARK KREATYWNOŚCI w Ogrodzie Saskim odwiedziło nas już ponad 3 000 uczestników! – podkreśla J. Mielczarek

PATRONAT HONOROWY:
• RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH • PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PARTNERZY
• MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA • FOTOBUDKA WARSZAWA • WOSEBA. kawka z mleczkiem • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA • ALZHEIMER SKLEP

PATRONI MEDIALNI
• SPOKOSENIOR.PL • RDC • SENIORZY.PL • GAZETA SENIOR • GŁOS SENIORA • HAPPYSENIOR.PL • WARSZAWSKA KULTURALNA • DOMYSENIORA.PL
• CAFESENIOR.PL


Zapraszamy do Warszawy już 18 sierpnia 2018 na wielką PARADĘ SENIORÓW!

parada2018 banner tło W programie wydarzenia radosny przemarsz ulicami Warszawy, a także świetne koncerty, największą w Polsce Potańcówkę Międzypokoleniową pod wodzą DJ Wiki, panele dyskusyjne z udziałem gwiazd, liczne warsztaty oraz dziesiątki innych atrakcji.

Wyjście na ulice Warszawy to symboliczna prezentacja rosnącej grupy osób starszych – próba pokazania energii, potencjału i twórczości seniorów, ale również problemów i postulatów reprezentantów tej grupy. Parada będzie wesoła, kolorowa i optymistyczna, ale nie infantylna i naiwna. Dzisiejsi oraz przyszli seniorzy są bowiem grupą, która poważnie traktuje swoje sprawy i sama chce być poważnie traktowana. -  mówią organizatorzy wydarzenia.

Kliknij tutaj i zapoznaj się ze szczegółowym programem >>

 


 

Dni Seniora 2018 JUBILEUSZOWA 10. EDYCJA DNI SENIORA WROCŁAW 2018

Jesień we Wrocławiu zapowiada się dla seniorów bardzo interesująco. Przede wszystkim rusza moc atrakcji w związku z Dniami Seniora - Wrocław 2018. To blisko 200 wydarzeń - spotkań, wykładów, spacerów, warsztatów, potańcówek, badań, pokazów, zmagań sportowych, koncertów muzycznych i występów teatralnych w całym mieście!


Od 14 września do 7 października Wrocławiem rządzić będą seniorzy. W tym czasie, jak co roku, odbędzie się szereg imprez dedykowanych najstarszym mieszkańcom naszego miasta i ich rodzinom. Święto Seniorów tradycyjnie zainaugurowane zostanie Marszem Kapeluszy, zwieńczonym biciem Rekordu Polski w kategorii: największa liczba kapeluszy w jednym miejscu (Plac Nowy Targ). O godzinie 11.00 Królowa i Król Seniorów otrzymają symboliczne klucze do bram miasta, a Kapituła składająca się z członków Wrocławskiej Rady Seniora po raz trzeci ogłosi laureatów i przyzna statuetki „Przyjaciel Seniorów" osobom zaangażowanym w działania na rzecz osób starszych we Wrocławiu.

Nie zabraknie także rozstrzygnięcia konkursów - głównego, na „Najciekawszą stylizację historyczną", fotograficznego, pod hasłem „Pasje i zainteresowania seniorów" i międzypokoleniowego, na najdłuższe wąsy i włosy. Na zakończenie Inauguracji wrocławskich Dni Seniora zaplanowany został koncert zespołu Czerwone Gitary, który zamyka pierwszy dzień tegorocznych Dni Seniora. Po szczegółowy harmonogram zapraszamy we wrześniu do Wrocławskiego Centrum Seniora na pl. Dominikański 6, a także na stronę internetową www.seniorzy.wroclaw.pl


W 2018 roku w ramach Dni Seniora odbędą się między innymi:
• Targi Senioralne (16 września, godz. 10.00, Strefa Kultury Wrocław)

• Przegląd Kapel Ludowych i Folklorystycznych (16 września, godz. 12.00, Strefa Kultury Wrocław)

• Dzień Seniora w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (21 września, godz. 15.00, Dolnośląska Szkoła Wyższa)

• Przegląd Amatorskich Chórów Senioralnych (24 września, godz. 10.00, podwórko Teatru Muzycznego Capitol)

• Akademia Zdrowia Seniora (28 września, godz. 10.00, Dolnośląska Szkoła Wyższa)

• Przegląd Małych Form Teatralnych i Kabaretów (2 października, godz. 10.00, Centrum Kultury Agora)

• Igrzyska Sportowe Senioriada (różne daty i różne lokalizacje Wrocławia)


PROJEKTANCI I DESIGNERZY DLA OSÓB STARSZYCH

Szacuje się, że w Polsce ponad 1,3 miliona osób starszych potrzebuje opieki. Dzięki realizacji programu "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia" Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" razem z grupą innowatorów z całej Polski wypracowuje rozwiązania, które poprawiają jakość życia osób starszych zależnych i ich opiekunów. Powstałe modele dotyczą m.in. designu i odpowiedniego projektowania mieszkań.

Wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy, to przygotowanie się do starości i tworzenie dobrych warunków życia dla osób, które już teraz są stare. Zaawansowany problem starzenia społeczeństw sprawia, że znaczenia nabiera szereg nowych kwestii związanych z potrzebami osób starszych. Jednym z najistotniejszych problemów jest kształtowanie warunków mieszkaniowych, które mają istotny wpływ na jakość́ życia ludzi starszych. Mieszkanie to najważniejsza życiowa przestrzeń i punkt odniesienia dla tożsamości dla nas wszystkich, a dla osób starszych w szczególności. Wraz z wiekiem rośnie ilość́ czasu spędzanego w mieszkaniu, a co za tym idzie, istotność́ domowego komfortu w postrzeganej ocenie jakości życia.

Dziś istniejące rozwiązania instytucjonalne nie wystarczają. By sprostać wyzwaniom dotyczącym polepszania życia osób starszych zależnych i ich opiekunów Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" dzięki realizacji programu "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia" pracuje nad kilkudziesięcioma nowymi rozwiązaniami i modelami dostępnymi dla wszystkich na zasadzie otwartych licencji.

Przykładem jest projekt-model sieci wsparcia opartej na współdzieleniu "Torby Borby" (zaprojektowanego wózka na zakupy) umożliwiającej zachowanie samodzielności i przyjemności w robieniu zakupów oraz nawiązanie więzi z lokalną społecznością. Autorkami projektu są Ewa Hiller i Magdalena Katana studentki wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Inną innowacją jest model Arkadiusza Wybranowskiego z Bydgoszczy, który stworzył rozwiązanie polegające na audycie społecznym (prowadzonym przez aktywnych seniorów) umożliwiające przeprowadzenie zmian i dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby starszej przy zaangażowaniu lokalnej społeczności. Model ten ma odkrywać, jakie bariery architektoniczne i ergonomiczne ograniczają ich samodzielność i powodujące wykluczenie społeczne.

"Sąsiedzka Kieszeń Wsparcia" to kolejny przykład rozwiązania wypracowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Natalię Gołubowską oraz Annę Stelmarczyk-Matraj z Wołowa. Polega ono na opracowaniu systemu komunikacji graficznej (kieszeni wsparcia) do samodzielnego użycia umożliwiającego komunikację oraz wymianę wzajemnych usług pomiędzy osobą starszą zależną, jej najbliższymi sąsiadami z klatki schodowej oraz lokalnymi instytucjami kultury.

Wierzymy, że współpracując, możemy bez względu na wiek, zawód, doświadczenie wymyślać sposoby na to, by starość była lepsza i często inna niż w naszych wyobrażeniach. Nie zamykajmy oczu i głów na ten temat, nie unikajmy myśli o własnej starości oraz spotkań, bliskości z osobami starszymi. Zachęcamy do śledzenia pracy innowatorów i postępu w rozwoju ich pomysłów. - opowiada Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".

Więcej informacji na www.sieciwsparcia.pl

Projekt "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji".


DLA ZDROWEGO i AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ

 7 czerwca 2018 roku, w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja "Dla Zdrowego i aktywnego starzenia"

W programie wydarzenia dedykowanemu seniorom, ich problemom i wyzwaniom znajdzie się 10 praktycznych warsztatów oraz 6 wykładów prowadzonych między innymi przez dr hab. prof. nadzw. Piotra Szukalskiego, dr hab. Prof. nadzw. Wandę Pilch i gości z zagranicy.
Inicjatorami i głównymi organizatorami konferencji, są Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Klub Seniora - "Młodzi duchem" oraz nowosądecka firma Vitberg, producent urządzeń do wibroterapii. Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewoda Małopolski.

Wśród gości, spotkamy wiele znamienitych postaci, w tym lekarzy antropologów, gerontologów, specjalistów w zakresach fizjologii, wychowania fizycznego, rehabilitacji oraz aktywnych pracowników naukowych z dziedzin pokrewnych. Program imprezy podzielony jest na dwa panele: warsztaty i wykłady, które odbywać się będą równolegle, dając szansę zaproszonym nie tylko na zadanie pytań specjalistom ale na atrakcyjne spędzenie czasu i zdobycie umiejętności. W harmonogramie 10 warsztatów znajdą się między innymi zajęcia ze Smovey, Body Art, Pilates, Slow Jogging, porady kosmetyczne oraz pomiary i diagnostyka. 6 wykładów zostanie zaprezentowanych przez znanych i cenionych naukowców oraz praktyków, między innymi: " Chory z urojenia czy na własne życzenie, skutki zachowań ryzykownych" dr hab. prof. nadzw. Anny Skalskiej, "Wibroterapia ułatwia życie seniora" Jolanty Świercz i Alicji Pasterczyk czy "Przebieg procesu starzenia ludności Polski i jego konsekwencje dla gospodarki" dr hab. prof. nadzw. Piotra Szukalskiego.

Długoterminowym celem konferencji jest inicjacja utworzenia Narodowego Programu Zdrowego Stylu Życia, który wypromuje ideę fizycznej aktywności, podtrzymującą sprawność, tak szczególną w wieku dojrzałym. Organizatorzy zakładają, że aktywowanie seniorów, i prewencja niewydolności funkcjonalnej, powinny stać się poważną kwestią społeczną, zważywszy na statystyczna tendencję starzenia się Europejczyków. W porównaniu do bardziej rozwiniętych krajów Starego Kontynentu, ta kwestia wydaje się być w Polsce mocno zaniedbana.

Udział w Konferencji i warsztatach jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie >> www.vitberg.com/konferencje


SAMOTNOŚĆ POLSKIEGO SENIORA

06-starosc Samotność osób starszych to jeden z największych problemów, z którymi mierzą się one na co dzień. Niemal co piąta osoba po 65 roku życia czuje się samotna, a odsetek ten istotnie wzrasta wśród osób powyżej 80-tego roku życia. Uczucia samotności doświadczają najczęściej osoby mieszkające w jednoosobowych gospodarstwach, przede wszystkim owdowiałe kobiety.

Z samotnością próbują walczyć głównie poprzez zajęcia wykonywane w pojedynkę – np. oglądanie telewizji, czytanie czy rozwiązywanie krzyżówek – tak wynika z badania „Sytuacja społeczna osób w wieku 65+" zrealizowanego dla Stowarzyszenia mali bracia Ubogich przez ARC Rynek i Opinia.
Osoby po 65 roku życia najczęściej mieszkają w gospodarstwach jednopokoleniowych (78%). Co trzecia osoba mieszka w gospodarstwie jednoosobowym (34%) – odsetek ten wzrasta do 50% w przypadku osób powyżej 80 roku życia. Problemy, z jakimi najczęściej mierzą się osoby starsze to: problemy zdrowotne (55%), utrata bliskich (46%), zakończenie życia zawodowego (28%), samotność/izolacja (17%), brak pieniędzy (14%), utrata samodzielności (13%), nuda (13%), brak poczucia bezpieczeństwa (12%) oraz poczucie bycia niepotrzebnym (10%).

Samotność: Realny problem, zwłaszcza dla osób powyżej 80 roku życia.
O ile na pierwsze trzy problemy wskazywane przez osoby starsze trudno znaleźć w pełni skuteczne rozwiązanie, gdyż stanowią naturalną kolej rzeczy, o tyle poczucie samotności i izolacji jest zjawiskiem, któremu można przeciwdziałać.
Samotność jest realnym problemem, zwłaszcza w życiu codziennym osób po 80-tym roku życia: 3 na 10 badanych wskazuje, że doświadcza samotności i izolacji, 1 na 10 czuje się samotnie często, a nawet zawsze.
Główne „narzędzia" w walce z samotnością, jakie przywołują sami seniorzy to telewizja, czytanie i rozwiązywanie krzyżówek. Tylko co czwarty badany stara się nawiązywać kontakty z innymi ludźmi – częściej w ten sposób z samotnością radzą sobie osoby do 79 roku życia.

Relacje rodzinne i społeczne: 3 na 10 badanych nie ma bardzo bliskich relacji w swoim otoczeniu.
Za najważniejsze osoby w życiu seniorzy uważają rodzinę – współmałżonka, dzieci, wnuki. Ważni są także przyjaciele – zwłaszcza dla osób mieszkających samotnie. Osoby, które mają rodzinę, zazwyczaj relacje z nią oceniają jako bliskie lub bardzo bliskie, ale około połowa badanych chciałaby je zacieśnić – pokazuje to, że być może dotychczasowe relacje nie są wcale dla badanych wystarczające.
3 na 10 badanych nie ma bardzo bliskich relacji w żadnym z kręgów społecznych, zaś 1 na 20 w ogóle nie ma dobrych bądź bliskich relacji z osobami ze swojego otoczenia. Wśród tych ostatnich dominują osoby owdowiałe, mieszkające samotnie, nieposiadające dzieci, a także mężczyźni. Co więcej, 1 na 20 osób mieszkających samotnie zupełnie nie ma od kogo uzyskać pomocy i nie ma komu powierzyć swoich trosk. Jeszcze wyższy odsetek osób mieszkających samotnie (1 na 10), nie ma nikogo, komu może zaufać, np. pozostawić klucze od mieszkania. 1 na 5 osób powyżej 80-tego roku życia nie ma osoby, z którą może miło spędzić wolny czas (np. pójść na spacer czy choćby zjeść posiłek).

Spotkania towarzyskie i wyjścia z domu: 1 na 20 badanych w wieku powyżej 80 roku życia nigdy nie wychodzi z domu.
Mniej niż ¼ badanych wskazała kontakt z innymi osobami (spotkania towarzyskie czy z bliską osobą) jako jeden z najczęstszych powodów wyjścia z domu. ¼ respondentów wychodzi na spotkania towarzyskie bardzo sporadycznie – raz na pół roku lub rzadziej, zaś 3 na 10 osób w wieku 80+ w ogóle nie wychodzi na tego typu spotkania. Dlatego w tej grupie społecznej niezwykle ważny jest choćby kontakt telefoniczny z innymi osobami – 1 na 3 badanych powyżej 80 roku życia ma codzienny kontakt telefoniczny z osobami ze swojego otoczenia.

Wiele osób po 80. czy 90. roku życia nie ma już ani rodziny, ani przyjaciół. Skazani na samotność tracą sens życia. Nie wychodzą z domu, nie mają z kim porozmawiać, ani do kogo zadzwonić. Dopada ich apatia, brak apetytu oraz strach przed jutrzejszym dniem. Ta sytuacja diametralnie się zmienia, kiedy w życiu starszego człowieka pojawia się przyjazna i troskliwa osoba, która z uwagą potrafi go wysłuchać, przynajmniej raz w tygodniu go odwiedza oraz systematycznie dzwoni, żeby spytać jak się czuje i jak minął dzień. Tą przyjazną duszą jest nasz wolontariusz – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia.

Z naszego badania wyłania się obraz polskiego seniora, którego osamotnienie i problemy rosną wraz z wiekiem. W związku z tym, że rodziny wielopokoleniowe są już w naszym kraju rzadkością, wiele osób emigruje, czy to do innych miast czy za granicę, osoby starsze, zwłaszcza po 80-tym roku życia często pozostawione są same sobie lub opieka nad nimi ogranicza się do podstawowych czynności, typu zakupy, sprzątanie. Dzieci osób starszych, same będące często też tuż przed emeryturą, niejednokrotnie wspomagają swoje dzieci, dlatego nie starcza im już ani sił ani czasu, by najstarszemu z rodu towarzyszyć w codzienności i angażować się w jego życie emocjonalne. Niestety nie istnieją rozwiązania systemowe, które właśnie w tej sferze społecznej byłyby wsparciem dla najstarszych, a to znacząco poprawiłoby ich komfort życia. Często osoby te bardzo pragną kontaktu z drugim człowiekiem – komentuje Sonia Łoszewska z ARC Rynek i Opinia

Informacja o badaniu
Badanie „Sytuacja społeczna osób w wieku 65+" zostało zrealizowane przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie Stowarzyszenia mali braci Ubogich metodą CATI (ankiety telefoniczne) na próbie N=600 respondentów w wieku 65+, mieszkających w miastach.


WYSTARTOWAŁA KOLEJNA EDYCJA KAMPANII "W TROSCE O SENIORÓW"

baner 850 510px medonet W kolejnej już 5 edycji znaleźć można najnowsze fakty. Swoją obecnością zaszczycili eksperci Geriatrii, Reumatologii, Kardiologii i Żywienia. Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz główny ekspert ds. diety seniorów i twórca Piramidy Zdrowego Żywienia, przedstawił jej uaktualnioną w bieżącym roku wersję. W tej edycji kampanii na dedykowanym portalu powstanie specjalna sekcja porad - ciekawostek żywieniowych dla seniorów prowadzona pod patronatem Instytutu Żywności i Żywienia. Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego poruszył kwestie chorób serca. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki omówił problemy z nadciśnieniem wśród starszej części społeczeństwa. Natomiast Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii prof. dr hab. med. Tomasz Targowski podzielił się swoją wiedzą na temat zespołu kruchości – nowego zespołu chorobowego typowego dla seniorów, a prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz wypowiedział się w kwestii dolegliwości i profilaktyki kości.

Kampanię wspiera Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. O walce z osamotnieniem seniorów opowiada Dyrektor Joanna Mielczarek. Na temat popularnych aktywności fizycznych wypowiada się Prezes Kreatywnych Seniorów "Ruch i Zdrowie" Agnieszka Łochowska. Fundacja Aktywny Senior przedstawia również szczegóły swojej działalności aktywizującej osoby starsze.
Swoją obecnością zaszczyciła również artystka polskiej estrady Krystyna Prońko, która inspiruje swoją energią i pogodą ducha.

Kampania społeczna to kompendium wiedzy skierowanej do Seniorów. Poprzez udział wielu ekspertów przedstawia im gotowe odpowiedzi na nurtujące ich pytania, związane z najczęstszymi problemami zdrowotnymi, z jakimi muszą się zmagać. Może też zainspirować ich do czerpania radości z każdego kolejnego dnia i pokazać jak aktywnie mogą wykorzystywać czas. Kampania ma na celu pokazać im możliwości, jakie stoją otworem przed seniorem XXI wieku.
Wszystkie artykuły można przeczytać na www.seniorzy.warsawpress.com  >>> Zapraszamy!


SENIORZY W AKCJI. RUSZA XI EDYCJA PROGRAMU. ZGŁOŚ SIĘ!

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

 


TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU: aplikacje MEMO wspierają pamięć seniorów i zapobiegają demencji.

preview memoap2Mózg można trenować tak samo jak każdy inny mięsień. I chociaż kondycja mózgu człowieka w grupie wiekowej 65+ zaczyna się pogarszać, to stymulacja i zmuszanie go do wysiłku, daje duże szanse utrzymania pamięci w dobrej formie. Polscy seniorzy mogą już ją ćwiczyć dzięki stworzonym w naszym kraju aplikacjom na tablety.

Na projekt MEMO składają się trzy aplikacje z przeznaczeniem na tablety (wielkość ekranu ma w tym przypadku kluczowe znaczenie). Są nimi: MEMO Trening (zawierająca różnorodne ćwiczenia stymulujące działanie umysłu), MEMO Dzień (zawierająca informacje o nietypowych świętach lub imieninach przypadających danego dnia, a także edukująca na temat pamięci i zdrowia) i MEMO Pamiątki (służąca utrwalaniu i przechowywaniu ważnych wspomnień a także dzieleniu się nimi z bliskimi). Wszystkie dostępne są za darmo, dwie pierwsze na tablety działające w oparciu o środowiska iOS i Android, ostatnia, MEMO pamiątki, wyłącznie na Androidzie. Bezpośrednie linki do pobrania znajdują się na końcu tego tekstu.

Jak zaprojektować narzędzia dla seniorów, które pomogą im utrzymywać mózg w dobrej kondycji? Na to pytanie odpowiada Angelika Losko, projektantki user experience w projekcie MEMO.
Celem projektu MEMO jest trenowanie pamięci seniorów i przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu, z którym osoby w grupie wiekowej 65+ mierzą się na co dzień. Ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do nowych technologii to poważny problem, który narasta wraz z postępującym ucyfrowieniem całego społeczeństwa.

W jaki sposób udało się pokonać wyzwania płynące z projektowania?
Pozytywnym spostrzeżeniem, które sformułowaliśmy podczas badań fokusowych z prototypem było to, że seniorzy dokładnie czytają to, co pojawia się na ekranie, a to nie jest oczywiste w przypadku innych grup wiekowych. Dlatego wiedzieliśmy, że trzeba w zrozumiały sposób wytłumaczyć seniorom za pomocą poleceń czy instrukcji, co mają zrobić. Trzeba ich zachęcić do próbowania.(...) Moja rola polegała więc na ciągłym zadawaniu sobie pytania: „czy senior zrozumie to polecenie?".

Aplikacje MEMO można pobierać bezpłatnie, nie zawierają żadnych reklam.
Dla platformy Android dostępne są pod adresem http://bit.ly/2jGsmD4, zaś dla platformy iOS pod adresem http://apple.co/2AXBRRu.


ZOSTAŃ JUROREM podczas 15. Millennium Docs Against Gravity Film Festival!

w2078 ilJuż po raz czwarty ramach festiwalu przyznawana jest, jedyna w swoim rodzaju Międzypokoleniowa Nagroda Akademii Dokumentalnej. Do jury są zaproszei seniorzy i nastolatkowie - osoby ciekawe świata i drugiego człowieka!

15. Millennium Docs Against Gravity Film Festival odbędzie się 11-20 maja 2018 r., w Kinotece, Lunie i Iluzjonie. Jury będzie miało za zadanie obejrzenia około 8 filmów i wydania werdyktu. Członkowie Jury będą mieli bezpłatny wstęp na wszystkie pokazy filmowe podczas festiwalu. Jest to niepowtarzalna okazja do zobaczenia najlepszych, najnowszych filmów dokumentalnych z całego świata!

Nagraj krótkie wideo lub napisz kilka słów: Dlaczego chciałbyś zostać członkiem Jury?
Zgłoszenia należy wysłac do 4 marca 2018 r, na adres e-mail: diana@againstgravity.pl
Do zgłoszenia nalezy dołączy zdjęcia, danych (imię nazwisko, wiek, numer telefonu).


WSPÓŁCZESNY SENIOR. ZDROWIE i STYL ŻYCIA

banner 750x200 Rozpoczęła się kampania edukacyjna wydawnictwa The Point, skierowana do Seniorów. O tym, jaki jest współczesny Senior i z jakimi problemami zdrowotnymi boryka się najczęściej, opowiedzieli na łamach prasy zaproszeni Eksperci.

„Współczesny senior to coraz częściej osoba świadoma, jak wiele od niej samej zależy, w kwestii jakości życia i jej przyszłości" - powiedziała prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. O tym, czym jest proces starzenia się i co możemy zrobić, aby zachować sprawność na długie lata.

Zdrowe odżywianie to najważniejszy element profilaktyki przeciwchorobowej. Jak powinna wyglądać prawidłowo skomponowana dieta Seniora, opowiedziała dr n. med. Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia.

Na temat wyzwań, które w najbliższych latach stać będą przed instytucjami, zajmującymi się tematyką zdrowia oraz podejścia do leczenia osób starszych, wypowiedział się na łamach kampanii Igor Grzesiak – Członek Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

W tym wydaniu również kilka słów na temat polityki senioralnej a także programów i projektów, tworzonych z myślą o poprawie jakości życia osób starszych i największych targach senioralnych w Polsce - Viva Seniorzy.

Wszystkim seniorom życzymy przyjemnej lektury i dużo zdrowia! Tutaj pobierz wydanie online >>>