Spoko seniorzy, czyli pogodne życie na emeryturze

foto02.jpg

Aktualności

ZA STAROŚĆ NASZĄ I WASZĄ - akcja Rzecznika Praw Obywatelskich

1RPO - Za starość naszą i waszą  Pamiętacie ubiegłoroczną akcję Stowarzyszenia "mali bracia Ubogich" z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i apel o poszanowanie godności bez względu na wiek? Apel "Godność się nie starzeje!" ma swój dalszy ciąg! 29 kwienia, z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, zaprosił do udziału we wspólnej akcji >>> zobacz film.

Na świecie ludzi starszych jest coraz więcej. To zjawisko bez precedensu w historii ludzkości, dlatego musimy zwrócić na nie uwagę. Stoją przed nami nowe wyzwania dotyczące m.in. usług opiekuńczych, transportu publicznego, rynku pracy czy systemów emerytalnych.
W 2012 roku na szczeblu Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczęły się prace i dyskusje nad stworzeniem Konwencji o prawach osób starszych, aktu prawnego, który daje szanse na wzmocnienie praw osób starszych i skuteczniejsze przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji ze względu na wiek. Aby dokument ten powstał, konieczne jest szerokie poparcie dla tej inicjatywy wśród krajów członkowskich ONZ, także Polski.

Udział w akcji mozna zgłosić za pośrednictwem formularza >>> pobierz tutaj.

W jaki sposób łamane są prawa osób starszych? Prawa osób starszych naruszane są na wiele różnych sposobów.

 • Starszym kobietom i mężczyznom często odmawia się dostępu do usług (np. bankowych), miejsc pracy lub pozbawia szacunku z uwagi na ich wiek oraz inne czynniki, takie jak płeć lub niepełnosprawność.
 • Starsi mężczyźni i kobiety poddawani są często przemocy, w tym przemocy słownej, seksualnej, psychologicznej i finansowej – nie tylko w placówkach opiekuńczych, ale także w środowisku domowym.
 • Z uwagi na swój wiek osoby starsze mogą nie otrzymywać odpowiedniej opieki zdrowotnej lub społecznej.
 • Przejawem dyskryminacji w obszarze opieki zdrowotnej jest np. brak systemowej opieki geriatrycznej, nieuwzględnianie w kontraktowaniu usług medycznych odmienności i wyższych kosztów leczenia osób starszych, niedostateczna liczba geriatrów, brak przygotowania kadry medycznej do pracy z ludźmi starszymi.
 • Często dolegliwości starszych pacjentów są lekceważone, postrzegane przez lekarzy jako nieuniknione objawy starzenia się (wiek jako diagnoza), nawet jeśli można je leczyć. Także w dostępie do niektórych programów profilaktycznych stosowane są ograniczenia wiekowe.
 • Wiele starszych osób nie ma zabezpieczenia finansowego w postaci emerytury i innych form zabezpieczenia społecznego. Brak pewnego minimalnego dochodu może wpędzić osoby starsze i ich rodziny w ubóstwo.
 • Niekiedy osoby starsze uznawane są za „niezdolne" do pracy ze względu na swój wiek, a nie kwalifikacje. Starsi pracownicy są mniej chętnie wysyłani na szkolenia lub zmuszani do zaprzestania pracy ze względu na osiągnięty wiek emerytalny.
 • W wielu częściach świata prawa dziedziczenia, zarówno ustawowe, jak i zwyczajowe, odmawiają kobietom w każdym wieku prawa do posiadania lub dziedziczenia majątku po zmarłym mężu.

Prace nad Konwencją mobilizują wszystkie kraje do analizy oraz przeciwdziałania dyskryminacji i łamania praw seniorów.
Po co nam Konwencja? Potrzebujemy Konwencji o prawach osób starszych, ponieważ nie można akceptować ageizmu i dyskryminacji ze względu na wiek. Konwencja pomoże seniorom prowadzić godne, bezpieczne życie, jako równorzędnym członkom społeczeństwa.

Osoby i organizacje zainteresowane włączeniem się w działania na rzecz Konwencji w myśl zasady „Za naszą i waszą starość" zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego, co umożliwi Rzecznikowi Praw Obywatelskich regularne przesyłanie informacji nt. Konwencji.
Tekst został opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.


ZŁOTA KSIĘGA DOBRYCH PRAKTYK  na rzecz społecznego uczestnictwa osób starszych. Podziel się swoją dobrą praktyką!

RPO - złota księga Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji realizujących programy na rzecz osób starszych do udziału w drugiej edycji konkursu  „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych".

Celem inicjatywy „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych" jest promowanie wartych upowszechnienia, wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. Szczególnie zależy nam na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu społeczeństwa spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wieku. Nie przewidujemy nagród finansowych, ani rzeczowych. Formą wyróżnienia jest umieszczenie opisu dobrej praktyki w „Złotej Księdze", której Patronem jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz możliwość upowszechnienia tą drogą własnych osiągnięć. - mówi przedstawiciel Zespołu RPO.

Formularz zgłoszeniowy oraz inne materiały dotyczące konkursu i szczegółów wyłaniania dobrych praktyk do „Złotej Księgi" są dostępne pod adresem: http://www.zlotaksiega.rpo.gov.pl

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o pobranie i wypełnienie formularza w formie elektronicznej oraz wysłanie go na adres e-mail: zlotaksiega@brpo.gov.pl
Po wypełnieniu, należy wersję papierową formularza (poświadczoną przez kierownika instytucji/ organizacji realizującej dobrą praktykę) wysłać (wraz dodatkową dokumentacją, o ile wnioskodawca uzna, że jest ona potrzebna) na adres:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Centrum Projektów Społecznych
Al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa

Propozycje dobrych praktyk można zgłaszać do dnia 30 czerwca 2016 r.


V KONGRES OBYWATEL SENIOR. ZAPRASZAMY!

obywatel senior Senior ma prawo do niezależnego życia i integracji społecznej – twierdzi dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.. Będzie o tym mówił drugiego dnia V Kongresu „Obywatel Senior", czyli 9 maja w Parku Śląskim w Chorzowie.

RPO uważa, że osoby starsze powinny otrzymywać takie wsparcie, aby mogły jak najdłużej mieszkać u siebie, wśród sąsiadów, rodziny, mając zapewniony dostęp do zajęć, które mogą wykonywać, i usług, których potrzebują. Realny wpływ na zapewnienie tych praw ma lokalny samorząd: władze lokalne, instytucje, rady seniorów, organizacje społeczne, lokalni aktywiści, sami seniorzy oraz pokolenia ich dzieci, wnuków i prawnuków.
Jak wspierać osoby starsze w środowisku lokalnym? Zestaw porad na ten temat przygotowała działająca przy RPO Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych. Obejmuje on: bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowie, opiekę, bezpieczeństwo w środowisku zamieszkania, czas wolny, edukację, mieszkania. Warto posłuchać pomysłów fachowców.
W czasie Kongresu zaplanowano również: warsztaty prawne, dla rad seniorów i dla liderów. W ramach bloku Gminy Przyjazne Seniorom goście z Kraju Basków opowiedzą o projektach dla seniorów, zaprezentują wyniki ankiet dotyczących warunków życia seniorów w województwie śląskim oraz pomysły na działania dla seniorów z całej Polski.

O certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom starają się w tym roku gminy z całej Polski. Kto dostanie wyróżnienie – okaże się w poniedziałek ok. godz. 14. Gminy pochwaliły się: zaprojektowanym przez seniorów parkiem z szachami, siłownią, torem do gry w boule; bezpłatnymi szczepienia przeciw różnym chorobom; gminną bezpłatna wypożyczalnia sprzętu do rehabilitacji, imprezami, wycieczkami, szkoleniami...

Będzie też naukowo. Seks po sześćdziesiątce - czy skazany jest na emeryturę? O tym opowie prof. Violeta Skrzypulec-Plinta ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w poniedziałek 9 maja o godz. 10.30 w Skansenie. A o tym, czy bakterie chorują, są nieśmiertelne, uprawiają seks – dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska z Politechniki Śląskiej (godz. 16.30).

Pierwszego kongresowego dnia (8 maja) zaplanowano: wystepy artsytów dojrzałych, warsztaty teatralne, malowanie kongresowego logo, ćwiczenia z Erwiną Ryś-Ferens, panczenistka, medalistka mistrzostw Polski i Europy, trening nordic walking, porady zdrowotne na kilkunastu stoiskach, o zdrowym jedzeniu i ćwiczeniach dla osób starszych opowie Jolanta Kwaśniewska, była Pierwsza Dama, a dziś prezes Fundacji „Porozumienie bez Barier". Będą też stoiska z rękodziełem, porady (prawo, bezpieczeństwo, emerytury, pomoc społeczna), pasjonujące doświadczenia, treningi z psami, symulator wypadków, wycieczki i gra terenowa po atrakcyjnych miejscach Parku i posiłek na Kartę Seniora, czyli... dowód osobisty dla osoby przynajmniej 60-letniej.

Wszystkie wydarzenia, atrakcje Kongresu są bezpłatne.

Kontakt: Ewa Kulisz, ewa.kulisz@parkslaski.pl, 666 031 514

Cały program, wszystkie informacje, formularz zgłoszeniowy na www.obywatelsenior.pl


Muzeum Fryderyka Chopina dla seniorów

2864055Już w maju Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza na 

 • Chopinowski Uniwesytet Trzeciego wieku

Oczywiście, muzyka jest najważniejsza, ale dobrze jest także poznać ludzi, którzy byli najbliżsi Chopinowi, miasta, w których toczyło się jego życie, kompozytorów, z którymi łączyły go przyjaźnie. Przyjrzeć się jego portretom i zastanowić się, jak wyglądał i jak go postrzegano.

Dla grup seniorów Muzeum proponuje cztery kursy przybliżające różne aspekty życia i twórczości Fryderyka Chopina. Każdy kurs zakończy się wyjątkowym oprowadzaniem po Muzeum z elementami recitalu, podczas którego młode pianistki dzielą się z uczestnikami swoją wiedzą o muzyce i życiu Chopina oraz talentem artystycznym.

Temat najbliższego kursu to: Chopin. Najbliżsi ludzie, najbliższe miasta:
4 maja: Warszawa Chopina
11 maja: Rodzina Chopina
18 maja: Paryż Chopina
25 maja: George Sand
1 czerwca: Oprowadzenie-recital: Adresaci dedykacji nokturnów. Bliscy czy dalecy?

Środy, godz. 18.00. Wstęp płatny: 5 zł – za wykład, po dokonaniu rezerwacji pod nr tel. (22) 44 16 251/252 lub e-mailowo: bilety.muzeum@nifc.pl

 • Komplety z historii muzyki

Od 9 maja w każdy poniedziałek o godz. 18.00 w Muzeum będą odbywać się wykłady z zakresu Romantycznej pieśni i opery.

O pieśni i operze romantycznej opowiadać będą uznani muzykolodzy i popularyzatorzy muzyki: prof. Marcin Gmys i Aleksander Laskowski.

Tematy kolejnych spotkań:

1. Bel canto w operze (9.05), prowadzenie: Aleksander Laskowski

2. Dziewiętnastowieczny cykl pieśni (16.05), prowadzenie: Marcin Gmys

3. Opera bez głosów albo śpiewające fortepiany: Beethoven, Schumann, Chopin (23.05), prowadzenie: Marcin Gmys

4. Bel canto w salonie (30.05), prowadzenie: Aleksander Laskowski

5. Rozmowa z Jerzym Artyszem (6.06), prowadzenie: Aleksander Laskowski

Terminy: poniedziałki (9, 16, 23 i 30 maja, 6 czerwca) o godz. 18.00 w Muzeum Chopina.
Wstęp płatny: 10 zł – za wykład, po dokonaniu rezerwacji pod nr tel. (22) 44 16 251/252 lub e-mailowo: bilety.muzeum@nifc.pl

Więcej informacji >>> e-mail:  psiechowicz@nifc.pl, tel. (22) 44 16 259


Program OTWARCI 50+ wspiera seniorów

Otwarci 50 baner z seniorami 1 Jeszcze nigdy w historii ludzkości nie żyliśmy tak długo i to w całkiem niezłym zdrowiu. To przełom dla każdego pokolenia, to także punkt zwrotny dla organizacji. Program Otwarci 50+ dostarcza aktualnej wiedzy oraz podsuwa narzędzia niezbędne do stworzenia atrakcyjnej oferty dla starszych klientów. Program Otwarci 50+ powstał, by wspierać seniorów. To właśnie troską o najstarszą część społeczeństwa kierowali się twórcy programu. Zdając sobie sprawę z tego, że jesień życia nie dla wszystkich jest radosnym okresem, postanowili, że część środków zgromadzonych dzięki programowi Otwarci 50+ zostanie przeznaczone dla Stowarzyszenia "mali bracia Ubogich". Ze względu na wyjątkową opiekę, jaką Stowarzysznie obejmuje potrzebujących seniorów, Program Otwarci 50+ wybrał "małych braci Ubogich" na swojego partnera, by wspólnie działać na rzecz poprawy życia osób starszych.

Program Otwarci 50+ to inicjatywa "Gazety Senior"
Program Otwarci 50+ "Gazety Senior" poprzez publikacje edukacyjne (newsletter, publikacje drukowane i elektroniczne) wspiera organizacje w tworzeniu oferty przyjaznej seniorom i budowaniu gospodarki otwartej na najstarszych konsumentów. Program Otwarci 50+ to także stała rubryka promująca program na łamach „Gazety Senior" oraz na portalu GazetaSenior.pl, a także liczne działania Redakcji w środowisku senioralnym i biznesowym (spotkania, prelekcje).

Program Otwarci 50+ w praktyce
Przystąpienie organizacji do programu polega na poparciu Kredo Programu Otwarci 50+, czyli ośmiu najważniejszych kwestii, które należy wziąć pod uwagę, gdy chcemy działać na rzecz osób starszych. Rolą organizatora jest edukowanie uczestników programu m.in. poprzez newsletter, który mówi o zagadnieniach marketingu senioralnego, a także przez wskazywanie samym seniorom, które organizacje otwierają się na nich.

Oto Kredo Programu Otwarci 50+. Jest to osiem najważniejszych kwestii, które należy wziąć pod uwagę, gdy chcemy działać dla osób starszych.
1. Senior jest ważnym klientem naszego przedsiębiorstwa/organizacji.
2. Jesteśmy otwarci na potrzeby, oczekiwania seniorów oraz wartości przez nich szanowane.
3. Dostrzegamy potrzebę likwidacji barier, które utrudniają dostęp do oferty seniorom.
4. Uwzględniamy tradycyjne sposoby komunikacji z seniorami.
5. Akceptujemy potrzebę poświęcenia czasu i uwagi seniorom.
6. Kierujemy się odpowiedzialnością za seniorów w działaniach kierowanych do nich.
7. Sprzyjamy międzypokoleniowej wymianie doświadczeń i wiedzy.
8. Popieramy wprowadzanie nowoczesnych i pomysłowych rozwiązań dedykowanych seniorom.

Organizacja otwarta na seniorów to dobra organizacja
Organizacje przyjazne seniorom angażują osoby starsze w życie lokalnej społeczności. Zyskują na tym wszyscy. Seniorzy mają dostęp do potrzebnych im produktów i usług. Organizacje dzięki większej liczbie klientów zatrudniają kolejnych pracowników.
Wszyscy będziemy seniorami. Budowanie gospodarki przyjaznej osobom 50+ to ważne działanie na rzecz seniorów dziś i dla nas samych w przyszłości.

Organizacje są ważną częścią senioralnej codzienności
Aktywność seniorów jest silnie związana z działalnością organizacji. Od codziennych zakupów w osiedlowym sklepie, aptece przez wizytę u fryzjera, w banku, po wczasy w uzdrowisku, wizytę w prywatnej przychodni specjalistycznej, aż po opiekę w domu spokojnej starości.
Rozwiązania rządowe są istotne, ale to, czy dobrze żyje się seniorom na co dzień, zależy od organizacji, które działają w ich otoczeniu. To ważne, aby proponowały produkty i usługi przyjazne także starszym konsumentom.

Na łamach „Gazety Senior" pojawiają się produkty oraz usługi kierowane do seniorów. W ten sposób osoby starsze mają realny dostęp do aktualnej oferty oraz możliwość wyboru.
Więcej na temat programu Otwarci 50+ - kliknij tutaj >>> www.gazetasenior.pl/otwarci50


 

VIVA Seniorzy logo z nazwa i rozszerzeniem Targi VIVA SENIORZY już 22 i 23 kwietnia!

Wystawa
Targi ponownie odbędą się w przestronnym, dwupiętrowym pawilonie nr 15 Miedzynarodowych Targów Poznańskich. Na parterze zwiedzający obejrzeć będą mogli spotkać przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji i firm, które zaprezentują swoją ofertę i usługi przygotowane z myślą o najstarszych poznaniakach i wielkopolanach. Znajdą się wśród nich zarówno organizatorzy codziennych aktywności, jak ci, którzy opowiedzą o ofercie wydarzeń, wycieczek, spotkań hobbystycznych i rozmaitych warsztatów. Osoby zainteresowane ofertą sanatoriów, biur podróży, czy też szukające dla swych bliskich usług opiekuńczych – również znajdą odpowiednie informacje.

Warsztaty
Niecierpliwi będą mogli zyskać nowe umiejętności podczas warsztatów organizowanych już podczas targów. W programie imprezy znalazły się m.in. warsztat języka angielskiego, ćwiczenie uważności, ćwiczenia oddechowe przy muzyce, czy spotkanie dla miłośników ogrodów. Osoby czujące się dobrze w rękodziele będą mogły skorzystać z różnorodnych propozycji: od quillingu ze Stowarzyszeniem CREO i projektowaniu zakładek do książek ze stowarzyszeniem "mali bracia Ubogich" po coroczną akcję wspólnego malowania motyli, wspierających działania Hospicjum Palium. Zapisy na pierwszy warsztat każdego dnia uruchomione zostaną 18 kwietnia pod numerem telefonu: 61 847 21 11. Na pozostałe warsztaty można będzie zapisać się przed salą warsztatową na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.

Sport i rekreacja
Na osoby szukające motywacji do wprowadzenie do swojego życia ruchu i aktywności fizycznej, czekać będzie przestrzeń sportowo-rekreacyjna zorganizowana na pierwszym piętrze ekspozycji. W ofercie pojawi się m. in. nordic walking, tańce, ćwiczenia z szarfami i piłkami, tai chi, ćwiczenia koordynacji psychoruchowej po urazach, czy też warsztat rehabilitacji kardiologicznej. A to tylko niektóre z propozycji, którym towarzyszyć też będą stoiska organizatorów wydarzeń, zawsze chętnych do rozmowy z zainteresowanymi ofertą seniorami.

Kultura
Nie zabraknie również bogatego programu kulturalnego. W piątek w Sali Ziemi (na drugim piętrze) wystąpią: Dixie Company (tuż po uroczystym otwarciu), koncert w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego „Lata dwudzieste, lata trzydzieste", Andrzej i Maja Sikorowscy, natomiast w sobotę wystąpią: Tadeusz Drozda, Tercet Egzotyczny, a na zakończenie imprezy organizatorzy zaproszą Państwa do udziału w dancingu łączącym pokolenia, który poprowadzi prawnuk Mieczysława Fogga – Michał Fogg. 

Bilety w cenie 10 (jeden dzień) i 14 zł (dwa dni) do nabycia w przedsprzedaży na stronach www.tixer.pl i www.groupon.pl lub bezpośrednio, w dniu imprezy w kasach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Organizatorami imprezy są: Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Miasto Poznań – Centrum Inicjatyw Senioralnych i Międzynarodowe Targi Poznańskie.


II TARGI OPIEKI I ZDROWIA "NIEZALEŻNI 65+"

II Targi Opieki i Zdrowia NIEZALEŻNI 65+ dla seniorów, opiekunów, lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów to wyjątkowe wydarzenie dedykowane osobom starszym oraz opiekunom pracującym w domach opieki, hospicjach czy zakładach opiekuńczo-leczniczych, a także dla osób, które na co dzień stykają się z problemem zapewnienia godnej opieki seniorom.

Zapraszamy do 9 stref tematycznych: Zdrowy Opiekun, Aktywny Senior, Bezpieczne Finanse, Innowacje i Technologie, Bezpłatne Badania, Zdrowie i Uroda, Turystyka, Eco-Życie, nowoczesne rozwiązania wspierające aktywność seniorów oraz poprawiające ich jakość życia.

Wszyscy odwiedzający będą mogli wziąć aktywny udział w różnorodnych, atrakcyjnych zajęciach m.in. sportowych, kulinarnych i rękodzielniczych oraz konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Wyjątkową propozycją będą warsztaty z Biodanzy pomagające poprzez ruch w odnalezieniu własnego miejsca we współczesnym świecie. Równie ciekawą atrakcją będą wykłady oraz zajęcia praktyczne o Hortiterapii (leczenie ogrodem).
Ponadto opiekunowie, fizjoterapeuci i lekarze będą mieli okazję zapoznać się z ofertą nowych możliwości, które ułatwią i poprawią bezpieczeństwo ich codziennej pracy. Dla nich przygotowane zostały także liczne warsztaty tematyczne m.in. diagnoza i terapia neurologopedyczna, zaburzenia mowy po udarach i wylewach czy opieka nad osobami chorymi na cukrzycę.

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Rejestracja obowiązkowa.
Szczegółowe informacje na stronie >>> kliknij tutaj


WSPIERAMY OPIEKUNÓW - zaproszenie na bezpłatne warsztaty

zdjęcie warsztaty dla opiekunow 2 Szacuje się, że w Polsce jest już ponad milion przewlekle chorych osób w podeszłym wieku, którymi zajmują się najbliżsi.
Chcąc wesprzeć opiekunów nieformalnych w tej jakże trudnej i odpowiedzialnej roli, MEDI-system organizuje bezpłatne warsztaty praktyczne.

Poprowadzą je pielęgniarki i rehabilitanci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

PROGRAM WARSZTATÓW

Warsztaty będą się składać z trzech części: opiekuńczo-pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i psychologicznej. Uczestnicy dowiedzą się i nauczą jak opiekować się bliskim w taki sposób, by choremu pomóc, a sobie nie zaszkodzić:

• W jakiej pozycji karmić i myć pacjenta
• Jakie są skutki długotrwałego unieruchomienia
• Jak prawidłowo układać chorego by zapobiec odleżynom
• Jak uniknąć patologicznego napięcia mięśniowego
• Jak zmieniać pozycje osoby leżącej
• Jak przesadzać pacjenta z łóżka na wózek czy fotel
• Jak pomagać przy poruszaniu się, aby uniknąć upadków
• Jak zapobiec powstawaniu zespołu stresu opiekuna

Kiedy?
23 kwietnia (sobota) w godz. 10.00 – 14.00

Gdzie?
Warszawa, Ośrodek MEDI-system MAZOWIA, ul. Mazowiecka 6/8

Jak zapisać się na warsztat?

• mailowo pod adresem warsztaty@medisystem.pl
• telefonicznie - dzwoniąc na infolinię MEDI-system: 22 266 88 41

Zapisy są przyjmowane do 20 kwietnia 2016 r.


Pierwsze FORUM ZDROWIA SENIORA już 7 kwietnia!


forum-seniora-2016-ulotka-1-small Zapraszamy na Forum Zdrowia Seniora, które skierowane jest do animatorów działań na rzecz seniorów, dla osób którzy już pracują z osobami starszymi lub myślą o podjęciu takowej pracy, także na zasadach wolontariatu.

Do realizacji programu organizatorzy zaprosili osoby i instytucje z dużym doświadczeniem w pracy z seniorami. Uczestnicy Forum dowiedzą się m.in. o:
* metodach pracy z seniorami oraz charakterystyce grup ćwiczeń dla osób starszych
* zasadach prawidłowego odżywiania osób w starszym wieku
* korzyściach zgłoszenia swojej działalności do programu „Miejsca Przyjazne Seniorom"
* korzyściach, które daje zgłoszenia się do „Ogólnopolskiej Karty Seniora"
* metodach dotarcia z informacją do seniorów
* wolontariacie senioralnym
* zakresie, w jakim samorządy mogą wesprzeć działania prosenioralne, na przykładzie polityki senioralnej m.st. Warszawy.

Wśród zaproszonych gości specjalnych Forum są pani Danuta Szaflarska, DJ Wika, pani Jolanta Kwaśniewska, pan prof. Bolesław Samoliński, eksper w dziedzinie zdrowia publicznego oraz Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO. Dyskusję z gośćmi nt. „Droga seniora ku zdrowiu" poprowadzi znana dziennikarka telewizyjna i producent audycji społeczno-publicystycznych - Anna Mentlewicz.

7 kwietnia 2016, czwartek, godz.9:00
Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, Warszawa

Kliknij tutaj i zobacz szczegółowy program wydarzenia >>>


POCZEKALNIA, czyli gry na czas

AG1. fot. M. IdźkowskiUczestnicy projektu Art Generacje oraz Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury zapraszają na międzypokoleniowy spektakl POCZEKALNIA - czyli gry na czas. Pokazy odbędą się 7 kwietnia o godz. 16:00 i 19:00 w Domu Zabawy i Kultury (DZiK) na Mokotowie oraz 8 kwietnia o godz. 19.00 w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Spektakl POCZEKALNIA czyli gry na czas jest podsumowaniem Art Generacji - projektu edukacji kulturalnej, w trakcie którego międzypokoleniowe grupy uczestników w wieku 15-35 oraz 55+ spotykały się na warsztatach dramowo-teatralnych. Ich tematem przewodnim było spojrzenie na czas - nadzieje, jakie z nim wiążemy, oczekiwania, radości i rozczarowania.

Wstęp wolny. Nalezy jednak dokonać rezerwacji miejsc pisząc na e-mail: marta.chylek@dramaway.pl

Zespół aktorski składa się z chłopaków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 na Dolnej oraz z młodzieży i seniorów wybranych w rekrutacji otwartej.

Spektakl jest częścią projektu "Art Generacje - międzypokoleniowy projekt edukacji kulturalnej" finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Narodowy Program Teleopieki Kardiologicznej

logo NPTK pion Ten ogólnopolski projekt został objęty Honorowym Patronatem Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia. W ramach Programu każda osoba, która jest chora na serce może przez okres 3 miesięcy korzystać z darmowej, nowoczesnej teleopieki kardiologicznej.

Teleopieka kardiologiczna daje możliwość kontrolowania stanu serca w każdej chwili z dowolnego miejsca na świecie. Uczestnik Programu zostaje wyposażony w aparat EKG, za pomocą którego może wykonywać badania bez wychodzenia z domu, a następnie skonsultować je telefonicznie z lekarzami Centrum Telemedycznego. W sytuacji zagrożenia życia, lekarze wzywają w imieniu Pacjenta karetkę pogotowia publicznej służby zdrowia.

By uzyskać więcej informacji o Programie należy zadzwonić na bezpłatną infolinię: 800 707 198.
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.


Warszawa 2030 - warsztaty dla seniorów

2030 Urząd m. st. Warszawy zaprasza seniorów na warsztaty, które odbędą się 16 kwietnia (sobota) w godz. 10:00 – 13:30 w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Podczas warsztatów uczestnicy będądyskutować o tym co trzeba zmienić lub poprawić w Warszawie, aby w 2030 roku żyło się w niej wygodniej. Wyniki dyskusji zostaną wykorzystane w pracach nad strategią Warszawy, więc udział w warsztatach jest doskonałą okazją do współdecydowania o tym jak miasto będzie się rozwijało przez następne kilkanaście lat.
Dyskusja będzie odbywać się w gronie 20-osobowym.

Zgłoszenia należy przesyałć do 8 kwietnia na adres e-mail: warszawa2030[at]um.warszawa.pl. Tutaj pobierz fomularz zgłoszeniowy >>>
W warsztatach nie mogą brać udziału osoby uczestniczące w pracach Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów można uzyskać pod numerem telefonu 22 443 07 92.


Z LUDŹMI. PRZEZ LUDZI. DO LUDZI. , czyli o projekcie "Zapytaj seniora"


zapytaj seniora A Wolontariusze projektu „Zapytaj seniora" mówią o sobie, że są dobrymi sąsiadami zwracającymi uwagę na problemy innych seniorów. Zapraszamy! Grupa jest otwarta dla każdego, kto ma ukończone 60 lat, działa lub chce działać na rzecz osób starszych w swoim środowisku i chce poznać innych aktywnych seniorów. Chętni mogą napisać e-mail na adres: warszawa@malibracia.org.pl lub zadzwonić (22 635 13 64).

Kiedy w listopadzie 2013 roku zastanawialiśmy się jak zaangażować naszych wolontariuszy seniorów zapytaliśmy ich wprost, co chcieliby robić. Sami wskazali na to, że brakuje „na mieście" informacji o tym, co się dzieje w mieście i że nie ma klarownego pomysłu na to, jak te informacje w środowisku osób starszych dystrybuować – mówi koordynatorka grupy wolontariuszy-seniorów w Stowarzyszeniu „mali bracia Ubogich", Joanna Jaworska. Wtedy wymyśliliśmy projekt, którego głównym celem było wzmocnienie przepływu informacji i pomaga naszym seniorom wyszukiwać informacje o skierowanej do nich ofercie. Stworzyliśmy "Mobilny punkt informacji dla seniorów" - zespół seniorów wolontariuszy przygotowanych do działań na rzecz reintegracji i aktywizacji oraz poprawy jakości życia mniej samodzielnych rówieśników.

W 2016 grupa wolontariuszy seniorów postawiła przed sobą jeszcze ambitniejsze zadania, podkreślając potrzebę docierania do osób, które potrzebują jakiegoś rodzaju pomocy. Jak sami mówią "wciąż mamy poczucie, że razem możemy robić jeszcze więcej".

Wolontariusze projektu „Zapytaj seniora" mówią o sobie, że są dobrymi sąsiadami zwracającymi uwagę na problemy innych seniorów.

Grupa jest otwarta dla każdego, kto ma ukończone 60 lat, działa lub chce działać na rzecz osób starszych w swoim środowisku i chce poznać innych aktywnych seniorów. Chętni mogą napisać e-mail na adres: warszawa@malibracia.org.pl lub zadzwonić (22 635 13 64)

Koordynatorka grupy zachęca: W tym roku zaproponujemy im szkolenia, warsztaty, spotkania integracyjno - motywacyjne oraz podjęcie bieżących działań w ramach naszego Stowarzyszenia dotyczących: indywidulanych odwiedzin u osamotnionych osób starszych lub informowania innych seniorów o innych możliwościach ich wsparcia.

Uczestnicy projektu przekonają się jak wiele jest sposobów na docieranie do innych seniorów i zachęcanie ich do aktywności.

Jak podkreśla Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich": W Polsce osoby dojrzałe, powyżej 50 roku życia należą do grupy wiekowej najmniej aktywnej na polu społecznym. Są także jednymi z najmniej aktywnych w porównaniu z osobami w tym wieku zamieszkującymi inne kraje europejskie. Według badania Eurobarometr 2011 zaangażowanie w nieodpłatne i dobrowolne działania na rzecz organizacji charytatywnych i zajmujących się wolontariatem deklaruje 12% Polaków powyżej 55 roku życia. W całej Unii Europejskiej odsetek ten wynosi 27%.

Jest jednak światełko w tunelu. Badanie „Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim" wykazało m.in. że obecnie przy 6% aktywnych wolontariuszy wśród seniorów, dodatkowe 24% zadeklarowało zarówno chęć, jak i możliwość zostania wolontariuszem.

I to jest olbrzymi potencjał, z którego chcemy skorzystać budując i wzmacniając grupę wolontariuszy-seniorów działających w obszarze naszego wolontariatu rówieśniczego - dodaje J. Mielczarek.

Projekt „Zapytaj seniora – wolontariat rówieśniczy w środowisku osób starszych" jest współfinansowany przez Urząd Miasta stołecznego Warszawy.


USŁYSZ DŹWIĘK - Archiwalne popołudnia dla seniorów

NiNA  Co decyduje o tym, że niektóre dźwięki są dla nas przyjemne, a innych staramy się unikać? Narodowy Instytut Audiowizualny zaprasza seniorów na popołudniowe spotkanie w Archiwum Instytutu, które tym razem będzie poświęcone dźwiękowej stronie życia. Będzie można posłuchać archiwalnych nagrań, porozmawiać o świecie odgłosów i wybrać się na dźwiękowy spacer.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 17 marca w godz. 13.00-17.00 w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego (Archiwum NInA | Parter ul. Wałbrzyska 3/5,Warszawa).

Archiwalne popołudnie to cykl comiesięcznych spotkań dla seniorów, podczas których prezentowane są zasoby dostępne w Archiwum NInA oraz w Ninatece, portalu z materiałami audiowizualnymi poświęconymi kulturze. Każde spotkanie poświęcone jest innemu tematowi, a wszystkie pokazują jak w ciekawy sposób można wykorzystywać cyfrowe archiwa.
Prowadząca | Izabela Smelczyńska to muzykolożka i redaktorka „Glissanda". Zajmuje się pejzażami dźwiękowymi, jest członkinią researchersko-performatywnej Grupy ETC. Po godzinach uczy się konstruować mini syntezatory.

Zasady uczestnictwa: udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Aby wziąć w nim udział należy wysłać e-mail na adres: edukacja@nina.gov.pl lub zadzwonić pod numer (22) 380 49 81.


POZNAŃSKA AKADEMIA ZDROWIA - START JUŻ W MARCU!

W ramach Poznańskiej Akademii Zdrowia, raz w miesiącu, seniorzy i seniorki wezmą udział w cyklu nieodpłatnych wykładów z udziałem specjalistów różnych dziedzin. Podczas spotkań słuchacze dowiedzą się jak dbać o siebie w czasie choroby, łagodząc objawy, jak pomóc, by zmniejszyć możliwość wystąpienia nawrotów i co robić, by podnieść jakość swojego życia. Tematyka kolejnych wykładów i powiązanych z nimi badań będzie podawana podczas każdego wykładu, z miesięcznym wyprzedzeniem. Informacje dostępne będą również w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Na pierwszy wykład zapraszamy 17 marca 2016 r. o godz. 11.00
Miejsce spotkań: Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10,sala N302

TEMAT: "Nadciśnienie tętnicze". Prowadzenie dr Łukasz Więch


MIĘDZYPOKOLENIOWA WYSTAWA w Muzeum Pragi

praga   Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury zaprasza do Muzeum Warszawskiej Pragi na Art Generacje: Międzypokoleniową Wystawę Portretów i Opowieści. Wydarzenie otwarcia odbędzie się w 4 marca o godz. 18.00. Wystawę będzie można oglądać do 15 maja.

Wystawa Portretów i Opowieści to efekt pierwszej części warsztatów dramowo-teatralnych, w których udział biorą uczestnicy z dwóch grup wiekowych: Młodzieży (15-35) i Dojrzałej Młodzieży (55+). Tematem warsztatów było SPOJRZENIE NA CZAS, a poruszane w trakcie zajęć zagadnienia to: przemijanie, zmiana, nadzieje i rozczarowania jakie się z nim wiążą.

Bohaterami fotografii i towarzyszących im opowieści będą uczestnicy zajęć prowadzonych przez Drama Way na Mokotowie i Pradze. Podstawą grupy mokotowskiej są chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 przy ul. Dolnej, a grupy praskiej seniorzy z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej. W obu grupach znajdują się także osoby przyjęte w trakcie rekrutacji otwartej.

Wystawę będzie można oglądać w Muzeum Warszawskiej Pragi do 15 maja.


RUSZA REKRUTACJA DO IX EDYCJI "SENIORÓW W AKCJI!"

Seniorzy w akcji    

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?
Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?
Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji" inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Więcej o konkursie - kliknij tutaj >>>


RETRO RANDKA w NInA. Walentynkowa alternatywa

kadr z filmu Dziewczeta z Nawojki   Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) zaprasza na filmową Retro Randkę w Dniu Świętego Walentego. Wieczór w niedzielę, 14 lutego będzie można spędzić w nowoczesnej sali kinowej NInA i obejrzeć dowcipne „Dziewczęta z Nawojki" oraz kultowe „Dziewczyny do wzięcia".


Niedziela, 14 lutego 2016, godzina 18:00
Narodowy Instytut Audiowizualny , ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa
Wstęp na pokazy jest bezpłatny.
Sala ma ograniczoną liczbę miejsc (120), warto więc przyjść trochę wcześniej.


INNY ŚWIAT, czyli urodziny Danuty Szaflarskiej 

szaflarska 
Z okazji 101. rocznicy urodzin Danuty Szaflarskiej, wybitnej aktorki filmowej i teatralnej, w imieniu Audiowizualnego na warszawskim Służewiu, zapraszamy do siedziby Narodowego Instytutu na pokaz poświęconego jej dokumentu „Inny świat".
Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2016 o godz. 18:00 w Narodowym Instytucie Audiowizualnym (ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa; Sala Ziemia Obiecana | Pierwsze piętro)
Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu Dorotą Kędzierzawską i Arturem Reinhartem, które poprowadzi Ryszard Jaźwiński.
Wstęp wolny.


"SZEWDZI. CIEPŁO na PÓŁNOCY" - ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE AUTORSKIE Z KATARZYNĄ MOLĘDĄ

szwedzi-cieplo-na-polnocy-b-iext30742912 Szwedzi wcale nie są depresyjnymi ponurakami, ale najszczęśliwszym społeczeństwem w Europie. Nie jedzą śledzi z dżemem, ale cukierki z solą. Uwielbiają świętować, śpiewać i biegać, ogólnie dobrze im się powodzi, choć nie mają w domu pralek.
KatarzynaMolęda, autorka książki "Szwedzi. Ciepło na Północy", przygląda się szwedzkiej równości, ale i szwedzkim bogaczom, uwielbieniu dla prostego życia i natury, ale też snobizmom wykwintnej kuchni. Odwiedza orientalne targowiska i luksusowe butiki. Zagląda do szwedzkich domów, sklepów, nocnych klubów i całkiem wygodnych więzień. Słucha szwedzkich rozmów – bez przerywania i podnoszenia głosu – i karnie czeka w kolejkach, z numerkiem w ręku. Rozmawia ze szczęśliwymi staruszkami i użala się nad dziećmi biegającymi bez szalików.

Zapraszamy na ciekawe spotkanie z Katarzyną Molędą - dziennikarką, byłą konsul RP w Sztokholmie, autorką książki "Szwedzi.Ciepło na Północy".
Spotkanie odbędzie się 3 lutego 2016 r. (środa) o godzinie 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia "mali bracia Ubogich" przy ul. Andersa 13 (Warszawa).

Spotkanie poprodzi Agnieszka Drozd, świetna dziennikarka radiowej Trójki, przez wiele lat prowadząca serwisy informacyjne.

UWAGA! Na spotkanie obowiązującą zapisy -> tel. 22 635 13 64


ŚWIĘTO BABĆ, DZIADKÓW I WNUKÓW!

www ogolny
Hej, Seniorzy! Razem z wnukami bądźcie gwiazdami!

Wrocławskie Centrum Seniora serdecznie zaprasza do udziału w międzypokoleniowych wydarzeniach w ramach „Dni Babci i Dziadka", dzięki którym z pewnością żaden wrocławianin nie będzie się nudził, a głównymi gwiazdami ponad miesiąca różnorodnych imprez będą babcie, dziadkowie i wnukowie! Atrakcje dla seniorów i ich rodzin przygotowały liczne instytucje partnerskie oraz organizacje senioralne, a także dzieci i młodzież.

W bogatym programie nie zabraknie ciekawych warsztatów, sportowych wyzwań, zdrowotnych i kosmetycznych porad, hucznych zabaw podczas karnawałowych i kulturalnych imprez, a także ambitnych konkursów z cennymi nagrodami, specjalnych ofert i międzypokoleniowych upominków.

Polecamy! kliknijcie tutaj i zapoznajcie się z ofertą


DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

204-logo-RPO   Senat RP i Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na Dzień Praw Człowieka 12 grudnia 2015 r., w godz. 10.00–14.00, w gmachu Senatu przy ul. Wiejskiej 6 (wejście B II).

Tego dnia przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędów państwowych będą odpowiadali na pytania obywateli dotyczące m.in. praw dzieci i młodzieży, praw pacjentów, kierowców, klientów banków. Odniosą się także do problemów osób uzależnionych i ich rodzin, osób w żałobie czy ofiar przemocy.

W godz. 11.00–12.30 odbędzie się również debata nt. obywatelskiego prawa do informacji, w której udział wezmą m.in. senatorowie, Rzecznik Praw Obywatelskich, reprezentanci organizacji pozarządowych.

Spotkanie i debata mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Wejście do Senatu RP – za okazaniem legitymacji, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
Informacji i pomocy udziela Joanna Troszczyńska-Reyman z Centrum Projektów Społecznych 22 55 17 989, j.troszczynska@brpo.gov.pl


PÓŹNE DEBIUTY - zapraszamy na premierę!

Mokotów1  w imieniu Pracowni Filmowej "Cotopaxi" zapraszamy na "Późne debiuty: Akademia" – pokaz wyjątkowych krótkometrażowych filmów autorstwa 50 seniorów z warszawskiego Śródmieścia, Targówka i Mokotowa, którzy przez ostatnie miesiące pracowali z animatorami kultury, dzięki czemu poznali tajniki tworzenia filmu.

Zaprezentowane zostaną filmy poruszające różne aspekty życia współczesnych seniorów, w tym m.in.:
- losy włoskich muzyków będących wolontariuszami w hospicjum,
- historia dwóch przedstawicieli odmiennych pokoleń próbujących odnaleźć swoje miejsce w Polsce – kraju przodków,
- opowieść kilkorga bohaterów, którzy w dojrzałym wieku odkrywają, że łączą ich żydowskie korzenie.

„Późne debiuty: Akademia"
18.12.2015 (piątek), g. 17:30 // Pokaz premierowy
22.12.2015 (wtorek), g. 17:30 // Pokaz specjalny

Kino Muranów, ul. Gen. Andersa 5 (sala niebieska). WSTĘP WOLNY


krag opowiadaczy KRĄG OPOWIADACZY
- dołącz do platformy wymiany doświadczeń między pokoleniami!

14 grudnia o godz. 18.00 rozpocznie się już trzeci cykl spotkań "Kręgu opowiadaczy." Tym razem będzie realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem "mali bracia Ubogich", które działa na rzecz osób starszych.

Głównym adresatem spotkań są seniorzy, jednak formuła "Kręgu" pozostanie otwarta. W ten sposób podczas "Kręgu opowiadaczy" stworzy się naturalna przestrzeń wymiany doświadczeń pomiędzy pokoleniami. Sprawdzimy czy wypracowana formuła "Kręgu" może pomóc w spotkaniu się reprezentantów różnych grup wiekowych, które na co dzień mają mało wspólnych obszarów działania. Idea tworzenia kręgu, w której każdy z uczestników zajmuje równie ważne miejsce, może także sprzyjać procesowi powrotu do społeczeństwa defaworyzowanych grup.

W ramach dwóch wcześniejszych cykli spotkań "Kręgów opowiadaczy", które odbywały się w Muzuem Woli i w willi Jana Żabińskiego w warszawskim Zoo, spotykali się opowiadacze w wieku od 7 do 94 lat. W "Kręgu opowiadaczy" znalazła się przestrzeń na historię każdego z nich. Były spotkania, w których uczestniczyły same kobiety. Można było usłyszeć historię rodzinne, anegdoty, opowieści z czasów dorastania, dzieciństwa, niektóre z nich wesołe, inne intymne i poruszające. Zdarzało się, że na Krąg przychodziło kilkanaście osób, zdarzyło się, że przyszła jedna. Każde spotkanie w ramach "Kręgu opowiadaczy" było inne, niepowtarzalne, tak jak różny był skład spotykających się osób.

START: 14 grudnia 2015 (poniedziałek), godz. 18.00
MIEJSCE: Siedziba Stowarzyszenia „mali bracia Ugobich", ul.W. Andersa 13
CZAS TRWANIA: 8 kolejnych poniedziałków od 14.12.2015 do 1.02.2016

Dodatkowe informacje: Monika Grochowska, tel. 501 05 25 95, e-mail: mikagroch@o2.pl lub krag.opowiadaczy@tlen.pl

Więcej >>> kliknij tutaj 


POTRZEBNI SĄSIEDZI - zgłoś się do konkursu!

1447318522464 740x360   Masz sąsiada, który pomaga innym? Znasz sąsiadkę, na którą można liczyć w razie potrzeby? Mieszkasz obok osób, które angażują się w pomoc sąsiedzką? A może sam/-a opiekujesz się sąsiadem z najbliższej okolicy?

ZGŁOŚ SIEBIE LUB ICH DO PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU „POTRZEBNI SĄSIEDZI" – inicjatywy, w której wyróżnimy i nagrodzimy osoby pomagające swoim starszym, często samotnym, sąsiadom.

Celem konkursu jest wyłonienie osób zaangażowanych w samopomoc sąsiedzką na rzecz seniorów mieszkających na tym samym osiedlu, w tym samym bloku bądź w tej samej miejscowości.

Konkurs jest skierowany zarówno do osób indywidualnych, jak i do lokalnych społeczności.

JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATA/KANDYDATKĘ?
Zgłoszenia kandydatek i kandydatów należy wysłąć do 6 grudnia 2015 roku. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres mailowy: sasiad@isp.org.pl lub pocztowy: Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie lub w treści maila: POTRZEBNI SĄSIEDZI

Harmonogram konkursu i regulamin - kliknij tutaj >>>

Laureat pierwszej nagrody otrzyma tytuł Potrzebny sąsiad | Potrzebna sąsiadka, dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. złotych.

Dwie pozostałe osoby wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody w wysokości 1 tys. złotych.

Dodatkowo laureaci i osoby wyróżnione otrzymają upominki filatelistyczne przygotowane przez Pocztę Polską SA.

Nagrody zostały ufundowane przez Pocztę Polską SA.


Senior w różnych kulturach - zapraszamy na międzynarodowe sympozjum

wrocławskie-centrum-seniora Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Sympozjum (Internazia Simpozio), z udziałem polskich i zagranicznych prelegentów.
Konferencja zatytułowana "Senior w różnych kulturach" odbędzie się w poniedziałek 23 listopada 2015 w godzinach 13:00-18:00, w Uniwersytecie Ekonomicznym przy ul. Komandorskiej 118-120, w budynku A, II piętro, sala 214 A.

Językami roboczymi sympozjum będą: język polski i międzynarodowy język esperanto (tłumaczenia na język polski i na język esperanto).

W programie przewidziano interesujące prelekcje gości w międzynarodowym składzie oraz dyskusję z uczestnikami.

WSTĘP NA SYMPOZJUM JEST BEZPŁATNY, ale obowiązują zapisy:
Wrocławskie Centrum Seniora
tel. 71 772 49 38, czynny w godz. 09.00-15.00
e-mail: agnieszka.kokoszkiewicz@wcrs.wroclaw.pl


Zacznij pisać bloga i wygraj konkurs!

seniorzy-bloguja  Masz 60 lub więcej lat? Próbujesz pisać? Pomyśl o założeniu własnego bloga i rozwijaj swój talent! Pisz o swoich pasjach, podróżach, rodzinie, o czym tylko chcesz. Twórz opowieści i dziel się z innymi!

Portal CafeSenior.pl ogłosił właśnie konkurs dla tych, którzy już trochę piszą i dla tych, którzy o pisaniu marzą, ale jeszcze nie spróbowali. Zatem jeślitylko masz niecodzienne hobby, kulinarne przepisy nie mają przed tobą tajemnic, interesujesz się modą, czujesz, że ogród jest twoim drugim domem lub po prostu lubisz dzielić się z innymi swoimi przemyśleniami - staruj w tym konkursie! Może w nim wziąć udział każdy, kto ukończył 60 lat. Wystarczy wymyślić temat bloga i napisać pierwszy tekst, który mógłby zostać na nim opublikowany, a później wysłać swoje zgłoszenie za pośrednictwem strony www.cafesenior.pl/konkurs. Termin zgłoszeń upływa w dniu 10.11.2015.

Atrakcyjne nagrody czekają! Dziesięć osób otrzyma własne blogi, a na podstawie kilku opublikowanych notatek jurorzy zadecydują, do kogo trafią atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. laptop Dell Inspiron, smartfony MyPhone Halo X, gadżety od firmy Microsoft oraz specjalne konta do monitoringu internetu od Monitori. Prace konkursowe ocenią jurorzy – pisarka Sylwia Chutnik, blogerka Arlena Witt (autorka bloga wittamina.pl) i historyk literatury prof. Michał Kuziak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Regulamin konkursu i wszystkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.cafesenior.pl/konkurs


PokoOLEnia z przytupem

flamenco 001  Andaluzja to skrawek świata na południu Hiszpanii. Dlaczego wybieramy ją za cel naszych podróży? Jednych przyciągają piękne, różnorodne krajobrazy, słoneczne plaże, bielejące w słońcu urokliwe miasteczka, rozległe gaje oliwne. Innych ciekawi bogata historia, zachwycająca architektura. Jeszcze inni szukają smaków aromatycznej kuchni.I flamenco, którego korzenie sięgają różnych kultur, które współistniały ze sobą w tym regionie: cygańskiej, arabskiej, żydowskiej. W przeszłości pozwalało przetrwać czasy głodu i prześladowań, których doświadczały te społeczności. Dla Andaluzyjskich Cyganów śpiew flamenco stał się ważnym i pięknym sposobem opowiadania swej historii. W nim wyrażali swoje emocje, cierpienie, gniew i bezradność, ale też szczęście i radość życia. Kultura flamenco wyrosła na gruncie mocnych relacji międzypokoleniowych, scalających rodziny i członków lokalnej społeczności, tworząc więzi oparte na wzajemnym szacunku między młodym i starszym pokoleniem, na wzajemnym słuchaniu i rozmawianiu ze sobą. Do takiego świata zapraszamy seniorów i młodzież, zarówno panów, jak i panie.
Zapraszamy na bezpłatne spotkania i warsztaty integracyjne wokół kultury flamenco, czerpiącej bogactwo i energię z więzi międzypokoleniowych.
Spotkania będą się odbywały od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r. w środy, godz. 15:30 – 17:00, w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Starej Miłosnej.
Zapisy pod adresem pokoleniazprzytupem@gmail.com lub telefoniczne: tel. 518 023 117


"Przystanek do nieba" - gorąco zachęcamy do wsparcia tego projektu!

W obsadzie krótkometrażowego filmu fabularnego znajdą się między innymi Dorota Stalińska i Zofia Czerwińska.
"Przystanek do nieba" to film krótkometrażowy, komediodramat poruszający tematykę miłości, rodziny, pożądania, samotności. W filmie aż kipi od zabawnych zwrotów akcji, ciekawych charyzmatycznych bohaterów czy wzruszających momentów.

Obraz przygotowuje grupa młodych filmowców, dla których realizacja filmów jest wielką pasją i miłością. Spędzają czas na planach czerpiąc z tego radość i nawzajem się inspirując. Testują, próbują uczyć się od siebie i od najlepszych. Pokonują słabości i trudności, które stają się ich wyzwaniem. Ekipa składa się z zaangażowanych i profesjonalnych osób, które mają doświadczenie na planach filmowych, w produkcjach polskich i zagranicznych. Każdy z nich daje z siebie wszystko, aby powstał film, z którego każdy będzie dumny.

Wesprzyj "Przystanek do nieba" na PolakPotrafi.pl >>> KLIKNIJ tutaj


Dorośli, żeby RAZEM chodzić do kina!

Plansza net Dorosli  Akademia Dokumentalna i warszawskie Kino Luna zapraszają raz w miesiącu na wspólne oglądanie filmów oraz rozmowy. Ludzie w różnym wieku mogą się od siebie bardzo wiele nauczyć. Wierzymy w międzypokoleniową wymianę wiedzy i poglądów, do której doskonałym punktem odniesienia są właśnie filmy dokumentalne. Warto zaprosić do kina swoich rodziców, dziadków oraz dorosłe już dzieci! - mówią organizatorzy.

17 października (sobota) godz. 12.00 Kino Luna
Jako pierwszy - film "Taniec z Marią", zdobywca nagrody Akademii Dokumentalnej 12 edycji Docs Agaisnt Gravity FF. Po filmie rozmowa o języku ciała z Izabelą Guzek i Katarzyną Dańską z Ośrodka Terapii Tańcem i Ruchem.
Spotkanie poprowadzi Joanna Peters-Maszkiewicz – uczestniczka Archipelagu Pokoleń .

Informację o kolejnych pokazach znajdują się na stronie: www.akademiadokumentalna.pl


Jak świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

saski a saski b

Warszawa jest i będzie miastem przyjaznym seniorom – zadeklarował Włodzimierz Paszyński, Wiceprezydent Warszawy.
O tym, że tak jest mogli się przekonać uczestnicy niedzielnego pikniku z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Pogoda była przepiękna a odwiedzający nie mogli narzekać na brak atrakcji. Opis wydarzenia - kliknj tutaj >>>


PRZYPOMINAMY! 4 października spotykamy się w Warszawie w Ogrodzie Saskim!

MDOS baner poziomy poprawiony

 


Inspiracja dla młodych, wspomnienia dla starszych...

MARIA I STANISŁAW BOLARCZYKOWIE fot Joanna Ryłko  Konkurs „Najłdłużej Razem" choć został już rozwiązany i podczas Inauguracji Dni Seniora na pl. Solnym poznaliśmy zwycięzców – czyli parę z najdłuższym – aż 71-letnim – stażem małżeńskim (państwo Maria i Stanisław Bolarczykowie), to ten temat się nie zakończył. Jego kontynuacją jest wystawa pokonkursowa w CH Arkady Wrocławskie, na którą zapraszamy od początku do końca trwania tegorocznej edycji Święta Seniorów, czyli od 25 września do 11 października.

Można podziwiać fotografie ślubne i listy miłosne wszystkich par zgłoszonych do konkursu, które przekazały nam tego typu pamiątki. Warto je zobaczyć. To niezwykła inspiracja dla młodych, czas na własne wspomnienia dla starszych. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Można ją zobaczyć na poziomie 1.
Serdecznie zapraszamy!


Zostań liderem Mazowieckiej Akademii Seniora!

Rekrutacja do VI edycji szkolenia liderów projektu „Mazowiecka Akademia Seniora"rozpoczeta!
Promocja zdrowego stylu życia, zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona konsumencka to przykładowe działania, które będą podejmowane w jego ramach. Formuła programu jest otwarta, każdy, kto chce zrobić coś dobrego dla osób starszych może się zgłaszać telefonicznie 22 603 82 41, e-mailowo: prewencja@policja.waw.pl

mas  Program „Mazowiecka Akademia Seniora" powstał w ramach utworzonej przez wojewodę mazowieckiego, jedynej w Polsce, grupy zadaniowej ds. seniorów przy zespole Razem Bezpieczniej. Jego inicjatorem jest Komenda Stołeczna Policji, partnerami wojewódzkie inspekcje i straże.

Liderzy "Mazowieckiej Akademii Seniora" są rekrutowani za pośrednictwem m.in. uniwersytetów III wieku i klubów seniora. Po przeszkoleniu będą mogli wspierać działania służb i inspekcji poprawiające bezpieczeństwo osób starszych, na przykład inicjując otwarte spotkania edukacyjne w lokalnym środowisku.

Osoby chętne do przystąpienia do projektu mogą zgłaszać się do Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji, tel:, 22 603 82 41 lub drogą elektroniczną e-mail: prewencja@policja.waw.pl
Co trzeba zrobić, aby zostać liderem „Mazowieckiej Akademii Seniora"? Wystarczy wykazać się chęcią zaangażowania w sprawy seniorów.


Czy we Wrocławiu pobiją Kapeluszowy Rekord Guinnessa?

KAPELUSZOWY REKORD GUINNESSA przypinka Przekonamy się o tym już w najbliższy piątek, 25 września na wrocławskim Rynku. Początek zabawy na pl. Nowy Targ, gdzie od godz. 10.00 rozpocznie się zbiórka chętnych do bicia Kapeluszowego Rekordu Guinnessa w ilości osób w udekorowanych kapeluszach.
Uczestnicy bicia rekordu Guinnessa otrzymają pamiątkową przypinkę w prezencie.
Liczymy na Państwa obecność i wsparcie. Udział w tej niecodziennej rywalizacji jest dla wszystkich: i młodszych i starszych!
Dla tych, którzy nie posiadają jeszcze kapelusza i nie zdążą go przygotować - nic straconego! Jeden z partnerów Dni Seniora, przygotował prawie 400 kapeluszy, które będą rozdawane w dniu inauguracji. Zapraszamy po odbiór do stoiska Centrum Medycznego Synexus od godziny 10.00 w piątek 25 września 2015 na pl. Nowy Targ.


WARSZAWSKI TYDZIEŃ SENIORA

fot. WTS   Warszawski Tydzień Seniora organizowany jest co roku na przełomie września i października z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Od niedzieli 27 września aż do 4 października Seniorzy będą mogli uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach, spotkaniach, wycieczkach, seansach filmowych i wystawach w kilkudziesięciu miejscach w Warszawie.

Sztuka, kultura, turystyka, zdrowie, nauka języków, konsultacje komputerowe i nauka obsługi sprzętu cyfrowego – to tylko niektóre atrakcje, na które zapraszają organizatorzy. Szczegółowy program wydarzeń - kliknij tutaj >>>

Uwaga! Na niektóre wydarzenia obowiązują wcześniejsze zapisy tel. 22 443-02-68 / 22 443-14-75 lub e-mailowo: esenior@um.warszawa.pl


DNI SENIORA WROCŁAW 2015 - W  KULTURALNYM KLIMACIE

To seanse filmowe, muzealne wystawy i sztuka relaksu!
Nie może zatem zabraknąć Narodowego Forum Muzyki, które w tym roku otworzyło swój nowy okazały i nowoczesny budynek. Przybyłych na spotkanie seniorów przywita sam Dyrektor NFM p. Andrzej Kosendiak.
Termin i szczegółowy program tutaj >>>

Natomiast w Kinie Nowe Horyzonty odbędzie się festiwal filmowy "SI SEÑOR".
W zeszłym roku jedną z gwiazd festiwalu była Audrey Hepburn. Tym razem będzie okazja przenieść się do Francji i przypomnieć sobie gwiazdę francuskich komedii Jacques'a Tati. Nie zabraknie więc potężnej dawki humoru i dobrego kina.
Terminy i opisy filmów tutaj >>>

Szczegółowy program - kliknij tutaj >>>


DNI SENIORA WROCŁAW 2015 - DNI Z MUZYKĄ I TAŃCAMI

MUZYKA TANIEC plakatNa wrocławskich Dniach Seniora nie zabraknie także wspaniałych dźwięków,skocznej muzyki i koncertu megagwiazdy!

Jazz Club Vertigo przygotował dla wszystkich, którzy kochają klimaty jazzowe wyjątkową atrakcję - Wieczór Swingowy. Na scenie klubowej wystąpi legenda wrocławskiego jazzu Tadeusz Nestorowicz z zespołem Nestor Band prezentując uwtory m.in. Louisa Armstronga
Termin i informacja o biletach kliknij tutaj >>>

Nie zabraknie wielu muzycznych atrakcji, dla osób, które kochają dobrą zabawę, przygotowanych przez Klub Seniora MAGNOLIA działający przy Stowarzyszeniu „Przyjazne Osiedle" Nowy Dwór, który włącza się aktywnie w obchody Dni Seniora.
Wykaz imprez, terminy i miejsca - kliknij tutaj >>>

Dzień Seniora w Hali Stulecia oprócz targów senioralnych to także koncert megagwiazdy, bal i specjalny pokaz fontanny multimedialnej. Na scenie wystąpi Don Vasyl!

Szczegółowy program - kliknij tutaj >>>


DNI SENIORA WROCŁAW 2015 - DNI Z TWÓRCZOŚCIĄ

Wrocławskie Dni Seniora to też TWÓRCZOŚĆ w konkursowym wydaniu - polecamy IV Przegląd Amatorskich Chórów Senioralnych.
W tym roku szykuje się już IV edycja Przeglądu Amatorskich Chórów Senioralnych. Tym razem zespoły będą prezentować utwory na scenie Stowarzyszenia TRATWA, przy ul. Legnickiej 65.
Terminy, zapisy i zgłoszenia tutaj >>>

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DNI SENIORA WROCŁAW 2015 - kliknij tutaj >>>


DNI SENIORA WROCŁAW 2015 - DNI Z EDUKACJĄ

to między innymi dni otwarte w AKADEMII LEONARDA DA VINCI – ZŁOTY WIEK
Od maja br. ponad 100 wrocławskich seniorów uczestniczy w projekcie „Akademia Leonarda da Vinci - Złoty Wiek". Podczas Dni Seniora Akademia otworzy się również dla innych! W wybrane dni zaprezentowane zostaną prace słuchaczy oraz warsztaty: spa dla mózgu, warsztaty taneczne, joga kundalini, rysunek prawą i lewą ręką, carving, dietetyk.
Terminy i zapisy tutaj >>>

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DNI SENIORA WROCŁAW 2015- kliknij tutaj >>>


DNI SENIORA WROCŁAW 2015 - ZE ZDROWIEM NA TY

ZDROWIE plakat  AKADEMIA ZDROWIA SENIORA – bezpłatne porady i konsultacje.
Podczas trzech wykładów będzie można poszerzyć swoją wiedzę na temat diety w cukrzycy, tajników zgagi i miażdżycy. Dodatkowo w trakcie przerw dla chętnych osób będą czekać farmaceuci, którzy udzielą porad i wykonają bezpłatne pomiary. Każdy uczestnik Akademii otrzyma także zaproszenie na bezpłatne badanie EKG w kardiobusie, który stanie przy Aquaparku 1 października w godz. 9:00-16:00.

Termin wykładów i zapisy TUTAJ >>>


DNI SENIORA WROCŁAW  2015 - NA SPORTOWO

SENIORIADA plakat  Znamy już wszystkie dyscypliny sportowe, w których będą mogli porywalizować seniorzy biorący udział w Igrzyskach Seniorów - Senioriadzie.
Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN wraz z partnerami zaprasza do udziału w takich konkurencjach jak: biegi, nordic walking, pływanie, turniej pamięci, szachy, bieg na orientację oraz turniej gry w kręgle!
Na uczestników czeka moc wrażeń, zdrowej sportowej rywalizacji oraz wyjątkowe nagrody!
Wśród wszystkich osób biorących udział w dowolnej dyscyplinie sportowej zostanie rozlosowany aparat cyfrowy Fuji L55 ufundowany przez Studio Fotografii Cyfrowej Fujifilm Sky Tower!

Program poszczególnych imprez oraz zapisy tutaj >>>

Cały program Dni seniora na sportowo tutaj >>>


KONKURS! Najlepsze gry i zabawy z dzieciństwa

gra  Stowarzyszenie CREO ogłasza konkurs na opisanie najlepszych gier i zabaw, jakie towarzyszyły seniorom w dzieciństwie. Opis powinien być szczegółowy i uwzględniać wszystkie zasady oraz reguły wybranej gry lub zabawy. Prace zebrane zostaną w publikację i przekazane szkołom, co ma zachęcić najmłodszych do praktykowania zapominanych sposobów spędzania wolnego czasu.

Więcej: czytaj tutaj >>> 


Otwarte warsztaty zdobienia kapeluszy

Inauguracja Dni Seniora na wrocławskim Rynku coraz bliżej a wraz z nią MARSZ KAPELUSZY i bicie KAPELUSZOWEGO REKORDU GUINNESSA (25 września).

Aby efektownie wyglądać w trakcie obu wydarzeń, warto wykonać samodzielnie dekorację kapelusza. Wszystkim chętnym pomoże w tym artystyczna grupa seniorek – PANIE NIESPODZIANKI, która już w najbliższą środę 26 sierpnia przeprowadzi otwarte plenerowe warsztaty zdobienia kapeluszy na pl. Solnym.
Będzie również okazja na kreatywność słowem, czyli podzielenie się pomysłami na hasła, okrzyki, które ubarwią tegoroczny MARSZ KAPELUSZY. Głos każdego ma znaczenie!
Nie zabraknie również poczęstunku butelkami wody – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i seniorzy nie odpuszczają upałom i kontynuują akcję KUBEK ZIMNEJ WODY.
Oj, będzie się działo!

Termin: środa 26 sierpnia, godz. 9:00-11:00, pl. Solny
Zapraszamy, polecamy!

26.09.15 OTWARTE WARSZTATY KAPELUSZE fot Joanna Ryłko


Nie siedź w domu! Chodź do PARKu!

park logo   Jeśli masz dość spędzania słonecznych weekendów w domu, jeśli nie masz pomysłu na to jak spędzić aktywnie i kreatywnie weekendowe popołudnia, zdaj się na nas. Przyjdź do PARKu i weź udział w niezwykłej międzypokoleniowej przygodzie!

W każdym z parków biorących udział w projekcie podczas ośmiu spotkań instruktorzy Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej (ESPAR 50+) wraz z międzypokoleniową grupą wolontariuszy zaproszą wszystkich, którzy mają czas i ochotę, na wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu. Zagrają w kapsle, w ciupę, w bierki, poskaczemy w gumę, przypomną sobie grę w krokieta, poćwiczą umysły podczas gry w miasta państwa. Będziecie mieli okazję zagrać w te i w wiele innych gier w PARKu!

Szczegółowy harmonogram pobierz tutaj >>>


 

00 DNI SENIORA LOGO DNI SENIORA - WROCŁAW 2015.
Jeszcze więcej imprez, konkursów i niespodzianek!

Czy to możliwe po sukcesie zeszłorocznej edycji? Przekonajcie się, że tak i przyłączcie do wspólnej zabawy!

Wrocławskie Centrum Seniora, wraz z Partnerami, serdecznie zaprasza wszystkich, a szczególnie Dolnoślązaków, do udziału w tegorocznej edycji Święta Seniorów, które w tym roku celebrujemy od 25 września do 11 października.

Więcej: czytaj tutaj >>>


II Kongres Gospodarki Senioralnej już wkrótce!

Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej - potencjał usług przyjaznych wiekowi oraz pozycja i rola Polskiw rozwoju srebrnej gospodarki w Europie.

Tematem wiodącym tej edycji Kongresu będzie zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla osób starszych.
Konkres nie ma charakteru komercyjnego, a udział jest bezpłatny dla uczestników. Dokłada agenda Kongresu już wrótce.


 

senior wigor spokosenior  Znamy wyniki tegorocznej edycji programu Senior-WIGOR

Seniorzy chcą być aktywni. Spotykając się z nimi widzę, że pomysłów i energii im nie brakuje, często jednak nie mają gdzie realizować swoich pasji. Dom Senior-WIGOR to miejsce, gdzie będą mogli się spotkać oraz aktywnie spędzić czas w rodzinnej atmosferze – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

W tym roku dofinansowanie otrzyma 119 samorządów z całej Polski. W województwie śląskim i wielkopolskim powstanie po 14 placówek, po 11 w podkarpackim i mazowieckim, po 9 w małopolskim i dolnośląskim. W sumie samorządy otrzymają na ten cel ponad 25,3 mln zł.

Kliknij tutaj i pobierz wyniki konkursu >>>


Lokomotywa Zmian - zachęcamy do udziału!

Zdzisław IMG 5170  Centrum Wolontariatu, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę", Volunteer Center Tysvaer zapraszają osoby 55 +, które poza aktywnością zawodową chcą zaangażować się w działania społeczno - kulturalne i poprzez realizację własnych pasji zmieniać świat na lepsze!

Jeśli chcesz:
- zainwestować swój wolny czas na rzecz rozwoju osobistego, poznania własnego potencjału i realizacji własnych pasji;
- poznać inne aktywne osoby dojrzałe chętne by uczyć się nowych rzeczy oraz dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem;
- inicjować pozytywne zmiany w swoim otoczeniu;
- zaangażować się w wolontariat na rzecz wybranej przez siebie instytucji lub organizacji lub zrealizować swoje autorskie działanie społeczno - kulturalne

zgłoś się do projektu Lokomotywa zmian!

Kontakt: e-mail: lokomotywa@wolontariat.org.pl, tel.: 22 635 27 7


Klub Starszaka zaprasza mieszkańców Poznania i okolic

zdjęcie 2 Stowarzyszenie CREO zaprasza wszystkich starszych mieszkańców Poznania (60+) i okolic na spotkania Klubu Starszaka.

W ramach klubu Seniorzy:
- wezmą udział w świetnych bezpłatnych zajęciach z rękodzieła, majsterkowania, fotografowania i innych wybranych;
- będą spotykać się przy pysznych poczęstunkach i w super atmosferze;
- wspólnie zaangażują się w ważne działania na rzecz innych (na przykład najmłodszych);
- podzielą się swoimi umiejętnościami, nawiążą nowe wyjątkowe znajomości, zrobią coś ważnego dla swojego otoczenia i innych seniorów.

Spotkania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia CREO w Poznaniu, jednak możliwa jest współpraca zdalna.
Udział w Klubie Starszaka nic nie kosztuje.

Więcej informacji na stronie: www.centrumcreo.pl
ZAKŁADKA: KLUB STARSZAKA


Dni Nudy w Wilanowie

Wilanów wakacje -spokosenior   Wszystkim odczuwającym silną potrzebę odpoczynku i chwilowego niezajmowania się niczym polecamy letnie Dni Nudy w Wilanowie!

Przekonajcie się, że nuda nie zawsze musi oznaczać czas stracony i bezproduktywny, może mieć także pozytywne znaczenie! Muzeum w Wilanowie może zmienić postrzeganie muzeum jako instytucji nudnej, która nie ma wiele do zaoferowania współczesnemu odbiorcy. Przewrotny tytuł ma na zasadzie przeciwieństwa pokazać, że to, co kojarzy się z nudą, może być interesujące i inspirujące. Czasami warto zrobić coś pozornie nudnego i pozwolić sobie na odpoczynek od zalewu informacji, stworzyć przestrzeń do niewymuszonej kreacji.
Zapraszamy na nudne leżakowanie, wykłady o nudzie oraz dwa pozornie nudne spacery tematyczne!

Kliknij tutaji pobierz harmonogram wydarzeń >>>


Babcia NIANIA, Dziadek NIANIEK - czyli jak w 9 dni zostać najlepszym opiekunem na świecie...

Fundacja Zobacz... JESTEM zaprasza osoby od 60 r.ż. na bezpłatne spotkania warsztatowo-wykładowe przygotowujące do roli wykwalifikowanego opiekuna dziecka w wieku 0-6 lat. Mile widziane są również Babcie i Dziadkowie, którzy sprawują opiekę (lub do tego się przymierzają) nad swoimi wnuczkami i wnukami!

Babcia niania dziadek nianiek - Fundacja Zobacz JESTE
Spotkania poprowadzą psycholog, seksuolog, lekarz, farmaceuta, dietetyk oraz prawnik. A o tym, jak dobrze wypaść
na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę, opowie prawdziwy rekruter.

Start 8 sierpnia 2015 roku o 9:00, a zakończenie 28 listopada 2015.

Dokładny harmonogram spotkań >>> kliknij tutaj.

 

 

 


Obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera - 20 września 2015. Zaprezentuj swoją działalność i wesprzyj opiekunów!

"Przystanek Alzheimer" - Inicjatywa społeczna działająca przy Stowarzyszeniu "mali bracia Ubogich" - zaprasza instytucje, organizacje pozarządowe i osoby związane zawodowo lub prywatnie z tematyką choroby Alzheimera do zaprezentowania swojej działalności, wiedzy i umiejętności podczas Obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 20 września 2015 r. na terenie Osiedla Jazdów (domki fińskie) w Warszawie.

Zainteresowani prezentacją swojej oferty powinni wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> kliknij by pobrać>>> i przesłać go na adres e-mail: mbrzozowska@malibracia.org.pl lub dostarczyć (pocztą lub osobiście) na adres: Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich", ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa.
Można także wypełnić formularz elektronicznie, klikając TUTAJ>>>

Zgłoszenia należy przysyłać do 20 lipca 2015 r. włącznie.

Uczestnikami obchodów są wszyscy warszawiacy, którzy chcą zwiększyć swoją świadomość na temat choroby Alzheimera, a także sami chorzy, ich opiekunowie i członkowie ich rodzin.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z zeszłorocznych obchodów.

Więcej informacji:
Monika Brzozowska, mbrzozowska@malibracia.org.pl, tel. 22 635 13 64, tel. kom. 501 138 513
Piotr Czostkiewicz, przystanekalzheimer@gmail.com, tel. kom. 600 600 186


Seniorzy z warszawskiej Pragi wydali pierwszą płytę!

Kapela „Cała Praga Śpiewa" oraz muzycy zespołu „CzessBand" prezentują światu swoje najmłodsze dziecko – płytę „Cała Praga Śpiewa". Płyta prezentuje album z warszawskimi szlagierami. Premiera płyty odbędzie się 26 czerwca w klubie Dzik o godz. 20.00.

PRAGA - mbU

Cała Praga Śpiewa jest unikalnym projektem muzycznym, w którym młodzi ludzie zafascynowani tradycją muzyczną swego miasta zapragnęli stworzyć zespół z osobami starszymi o dwa pokolenia. Udało się! Polecamy!


ART GENERACJE.
Rusza rekrutacja do III edycji międzypokoleniowego projektu teatralnego!

W III edycji Art Generacji Drama Way zaprasza Młodzież (15-35 lat) i Dojrzałą Młodzież (55+) do wspólnego rozwijania umiejętności i talentów artystycznych.

DramaWay mbU  Podstawą współpracy będą historie i refleksje, jakimi zechcą podzielić się uczestnicy. Inspiracją rozważań warsztatowych będzie temat tego, co w życiu uważamy za najważniejsze, skąd czerpiemy nadzieje i siły do walki z czasem i przemijaniem.

Udział w projekcie nie wymaga doświadczenia scenicznego, artystycznego. Warsztaty poprowadzą doświadczeni instruktorzy związani z Fundacją Edukacji i Kultury Drama Way, dla których praca w środowisku międzypokoleniowym to codzienność. Znają oni specyfikę grup, potrafią zapobiegać wszelkim trudnościom realizacyjnym, dbając o wytworzenie bezpiecznej i serdecznej atmosfery.

Rekrutacja dla obu grup wiekowych trwa do końca września 2015 r. Zgłoszenia przyjmuje Koordynatorka Projektu Zuzanna Prusińska - zuzanna.prusinska@dramaway.pl, tel. 793 571 652.
Pierwsze spotkanie uczestników zaplanowano na październik.

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Międzypokoleniowa metamorfoza .... modowa!

O tak! To była niezwykła i udana zamiana ról! W środę 17 czerwca, młodzi, czyli uczniowie Gimnazjum nr 13 i 14, przeistoczyli się w eleganckie panie i panów w stosownym wieku... A PANIE NIESPODZIANKI z Wrocławskiego Centrum Seniora wystąpiły w kreacjach współczesnego młodego pokolenia. Obie grupy poradziły sobie z tym zadaniem znakomicie, stylizując się nawzajem. Imponujące były: trafny dobór strojów, czerwony dywan, a nade wszystko dystans do siebie i wyjątkowe poczucie humoru. Nie bez znaczenia okazała się oczywiście kilkumiesięczna współpraca międzypokoleniowa i integracja – dzięki udziałowi w projekcie „Edukacja międzypokoleniowa" wyżej wymienionych grup. Pokaz mody stanowił podsumowanie tej współpracy i był dowodem na to, że zabawa, sztuka i edukacja łączą, a nie dzielą pokolenia. Gratulujemy!

moda CIS mbU


"Najdłużej Razem" - zgłoś siebie lub bliskich i wygrajcie wspaniałe nagrody!

NAJDŁUŻEJ RAZEM konkurs  Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza do udziału w konkursie dla par z najdłuższym stażem małżeńskim. Celem konkursu jest przede wszystkim podkreślenie znaczenia wartości małżeństwa i zachęcenia do pielęgnowania uczuć.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, w którym konieczne jest zamieszczenie ciekawego opisu historii związku. Można również dołączyć ślubne zdjęcia, które posłużą później do przygotowania wystawy fotograficznej.
Rozstrzygnięcie i nagrodzenie laureatów nastąpi podczas tegorocznych obchodów Dni Seniora, w trakcie inauguracji na wrocławskim Rynku 25 września. Do wygrania cenne nagrody! Zgłoszenia do 11.09.2015r.

Więcej informacji oraz regulamin dostępne w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6, pok. 22, telefonicznie 71 772 49 13 oraz na www.seniorzy.wroclaw.pl


Festiwal Aktywnych Mieszkańców, 23 maja 2015. Zapraszamy!

mbU - FAM grafika  To wydarzenie zorganizowane przez Urząd Miasta st. Warszawy, aby podziękować działającym lokalnie mieszkańcom, którzy w znacznym stopniu przyczyniają się do dynamicznego rozwoju miasta!
W imieniu organizatorów zapraszamy na wydarzenie przygotowane specjalnie dla aktywnych mieszkańców i lokalnych animatorów (obecnych i przyszłych!). Będzie to okazja, aby poznać aktywne osoby z innych dzielnic i wymienić się doświadczeniami, wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, porozmawiać o swoich pomysłach i przedstawić je w większym gronie oraz dowiedzieć się, na jaką pomoc od Miasta można liczyć przy organizacji lokalnych wydarzeń.

Więcej: czytaj tutaj >>>


Twój dziadek też jest griotem!

Zostań współczesnym bardem. Brave Festival organizuje niezwykły projekt dla seniorów. Będą warsztaty z opowiadania, filmy o opowiadaczach ze świata i fascynujące spotkania. Właśnie ruszyły zapisy - udział w projekcie jest bezpłatny.
mbU - Brave Festival 2015 GRIOT fot. Robet Pilla  Na czym polega wielokulturowy projekt „Twój dziadek też jest griotem"? To warsztaty z opowiadania, pokazy filmowe i spotkania z osobami bezpośrednio związanymi z kulturą griotów – opowiadaczy, bardów i muzyków z Afryki Zachodniej. Ich tradycje to motyw przewodni Brave Festival 2015. Projekt jest przede wszystkim po to, żeby przypomnieć, jak ważne są opowieści także w naszej kulturze.
My też mieliśmy kiedyś swoich griotów. Seniorzy pamiętają jeszcze czasy, kiedy skupialiśmy się wokół opowiadającego, ponieważ wyjaśniał nam świat, przypominał dawne historie, budował w nas wartości. Poza tym była to okazja, żeby być razem – mówi Agata Łoś, koordynatorka projektu „Twój dziadek też jest griotem".
Jak się zgłosić? Wystarczy skontaktować się z koordynatorką projektu: Agata Łoś tel.: 609 666 823
e-mail: agata@bravefestival.pl
Polecamy!


Targi 55 plus - majowa nowość

Targi 55plus NJ W ostatni weekend maja poszukujemy ciekawych miejsc oferujących zabawy związane z dniem dziecka. Tymczasem organizatorzy Targów 55 plus: Nowa jakość życia, mają interesującą ofertę dla osób dojrzałych. W dniach 29 - 30 maja w Pałacu Kultury i Nauki osoby po 55 roku życia oraz ich rodziny będą mogły skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich. Wydarzenie będzie obfitowało w różnorodność prezentowanych produktów i usług. Od międzynarodowych marek tj. Microsoft, StenaLine czy Origin, po produkty regionalne, domy wypoczynkowe jak Nałęczów czy kluby taneczne.

Więcej >>>  kliknij tutaj


Program Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski - kontynuacja!

ę logo Działasz w radzie seniorów, chcesz zdobyć nowe umiejętności i kompetencje, dowiedzieć się jak funkcjonuje samorząd, poznać narzędzia partycypacji publicznej, tak by Twoja rada działała jeszcze skuteczniej? Widzisz pole do współpracy dla rad seniorów i samorządów? Weź udział w zajęciach Uniwersytetu Obywatelskiego dla rad seniorów.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" zaprasza 10 Partnerstw rad seniorów (działające lub powstające) i samorządów do udziału w projekcie Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski wzmacniającym partnerską współpracę rad seniorów i samorządu. Partnerstwa zostaną wyłonione w Konkursie.

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj >>> kliknj


Późne debiuty - kolejna edycja!

mbU - cotopaxi - rekrutacja   Pracownia COTOPAXI rozpoczyna zbieranie zgłoszeń seniorek i seniorów do udziału w kolejnej edycji filmowego cyklu "Późne debiuty"!
W programie warsztatów:

 • poznanie sprzętu filmowego oraz technik filmowania;
 • podstawy pracy na planie;
 • praca nad scenariuszami;
 • realizacja etiud filmowych w międzypokoleniowych grupach i ich kinowa premiera na koniec!

Udział bezpłatny, zapewniony sprzęt filmowy!

Zgłoszenia należy wysyłać do końca maja:
mailowo: adagaska@pracowniacotopaxi.pl
telefonicznie: 792 799 550


Dostojne srebro, żywe złoto - aktywni razem!

bez granic                 Fundacja Podróże bez Granic zaprasza seniorów, osoby
z niepełnosprawnością oraz wszystkich chętnych do udziału w inspirujących spotkaniach podróżniczych organizowanych w Laboratorium Innowacji Społecznej w ramach projektu „Dostojne srebro, żywe złoto – aktywni razem!" realizowanych w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2015 – 2020.
Pierwsze spotkanie odbędzie się już 28 maja, o godzinie 17.00 – 20.00 w Laboratorium Innowacji Społecznych Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego Gdynia, a jego tematem przewodnim będzie woda: żeglarstwo i kajakarstwo.
Wstęp na spotkania jest wolny.

W ramach projektu przewidziane są także dwa spotkania terenowe czyli czterodniowe aktywne wyjazdy plenerowe.

Szczegóły na temat spotkań i wyjazdów można uzyskać drogą mailową: podroze@podrozebezgranic.pl, pod numerem telefonu: 881 774 436


Pomaganie jest łatwe!

mbU Make Jeśli lubisz ludzi i jesteś otwarty na nowe znajomości, masz dość wzruszeń przed telewizorem i adrenaliny przed komputerem, wierzysz, że jeden uśmiech może zmienić życie innych, masz kilka wolnych godzin w miesiącu to weź udział w nowym projekcie Urzędu m.st. Warszawy i Fundacji Make A Better Place. Wolontariuszem może zostać każdy niezależnie od wieku, wykształcenia czy płci. Potrzebne są tylko dobre chęci oraz trochę wolnego czasu.

Zajrzyj na stronę www.pomagam.um.warszawa.pl i Daj przykład innym, jak można pomagać, a zarazem samemu się realizować w ramach wolontariatu.


Już 20 czerwca 2015 druga Ogólnopolska Parada Seniorów i towarzyszący jej Wielki Piknik Pokoleń

Parada startuje o godzinie 12.00 z Placu Konstytucji w Warszawie (miejsce zostanie potwierdzone). Piknik Pokoleń zaczyna się o godzinie 13.00 na terenie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (przy Alejach Ujazdowskich).
Program artystyczny Parady zostanie opublikowany na stronie www.parada.zaczyn.org

Chcesz włączyć w program wydarzenia ciekawe aktywności lub uzyskać zwrot części kosztów przejazdu grupy zorganizowanej?
Napisz e-mail na adres: parada@zaczyn.org

www parada-rusza 2

 


 

mbU-kongres śląsk    IV Kongres „Obywatel Senior" już w maju
Będzie i coś dla ciała, i coś dla praw, swobód osób starszych, jak to na Kongresie „Obywatel Senior". Doroczne święto, które odbędzie się w dniach 17 i 19 maja w Parku Śląskim w Chorzowie jest i dla starszych, i dla młodszych.
Kongres rozpocznie się w niedzielę w Hotelu Skaut Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Będą ćwiczenia fitness, zumba, treningi rowerowe, nordic walking, wycieczki po ciekawych zakątkach Parku, gra terenowa, warsztaty teatralne i fotograficzne, malowanie gigantycznego graffiti, wyszywanie gigantycznego wzoru. .. Specjaliści poradzą m.in. jak dbać o zdrowie, walczyć o swoje prawa, zdrowo się odżywiać, zrobić dobre zdjęcia. Mistrzowie rękodzieła poprowadzą warsztaty filcowania, decoupage, wykonywania biżuterii. Będą też wycieczki, bezpłatne przejazd kolejką Elką. Na Kongres zapraszamy również grupy seniorów, by pochwaliły się swoimi umiejętnościami: śpiewem, tańcem, obrazami...

Więcej - kliknij tutaj >>>

Wszystkie kongresowe wydarzenia są bezpłatne. Więcej informacji też na www.obywatelsenior.pl i pod nr. 666 031 514


mbU -CIS hasłomania   HASŁOMANIA! Czas na kreatywność!

Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza do udziału w warsztatach tworzenia haseł o seniorach. Będzie okazja poćwiczyć pamięć i wytężyć działanie mózgu, a także - obalić stereotypy o ludziach starszych. Wypracowane hasła będą wykorzystane w promocji kampanii projektów dla seniorów.
W programie: wiele ćwiczeń opartych na zabawie, twórczości i pomysłowości uczestników.
Seniorzy! Zapiszcie się już dziś! Wasz głos ma znaczenie!
Na twórczą zabawę zapraszamy w poniedziałek 18 maja, o godz. 14.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora.

WSTĘP JEST BEZPŁATNY, ale OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: tel. 71 772 49 38, w godz. 09.00-15.00, e-mail: agnieszka.kokoszkiewicz@wcrs.wroclaw.pl


Akademia Leonarda da Vinci - Złoty Wiek

mbU - Logo Akademia LdV Zloty WiekRusza wyjątkowa przestrzeń edukacyjna inspirowana twórczością Leonarda da Vinci dla mieszkańców Wrocławia, powyżej 60 r.ż. Organizatorami Akademii są Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem oraz Centrum Vinci Fit Art. – Radość Życia. Partnerem projektu jest Wrocławskie Centrum Seniora.

Inauguracja Akademii Leonarda da Vinci – Złoty Wiek będzie miała miejsce 5.05.2015r. o godz. 16:00 w Teatrze To Tu, przy ul. Hubskiej 6. Będzie to okazja do pozdnania wykładowców, zapoznania się z zajęciami i w porozumieniu z doradcami, wybrania swojej indywidualną ścieżkę rozwoju. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy.

Więcej informacji - kliknij tutaj >>>


Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się uroczystość podsumowująca pierwszą edycję projektu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych", którego organizatorem jest Komisja ds. Osób Starszych działająca przy RPO. Podczas spotkania prof. Irena Lipowicz wręczyła dyplomy przedstawicielom 24 organizacji i instytucji wyróżnionym wpisem do Złotej Księgi.

mbU - 16.04.15 ZŁOTA KSIĘGA W-wa 03 fot. Robert Pawliszko  Celem przedsięwzięcia jest wypromowanie szczególnie wartościowych inicjatyw na rzecz seniorów dotyczących m.in. wydłużania aktywności osób starszych, integracji międzypokoleniowej, tworzenia przyjaznej seniorom przestrzeni publicznej, wspierania usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób starszych wymagających opieki w ich mieszkaniach.

Do Złotej Księgi zgłoszono ponad 100 projektów zrealizowanych m.in. przez organizacje społeczne, pracodawców, instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie zostały ocenione przez ekspertów Komisji ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich na podstawie kryteriów ogólnych (zastosowanych do oceny wszystkich zgłoszonych przedsięwzięć) oraz kryteriów szczegółowych.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich Laureatów!

Złota Księga - pobierz tutaj


Historia pewnej rodziny - zaproszenie na spektakl

mbu - klapsFundacja Projekt Starsi, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP KLATKA prowadzi od 2014 roku warsztaty dramowe dla osób starszych - ofiar przemocy. Uczestnicy grupy przygotowali spektakl w jednym akcie, który będzie wystawiany 22.04 (środa) o godz. 14.30 w Bielańskim Ośrodku Kultury w Warszawie przy ul. Goldoniego 1.
Wstęp wolny.
Po spektaklu poczęstunek i dyskusja.

Polecamy!


Przygotowania do Parady 2015 ruszyły
Portal spokosenior.pl Patronem wydarzenia!

mbU - wspólnie przygotujemy Paradę 2015


Przecież dom to nie więzienie - biegiem przeciw osamotnieniu i izolacji seniorów

On - młody człowiek sukcesu, ona - starsza pani, poruszająca się o kulach. Leszek Tasiemski i pani Ewa Nowak. Już w najbliższą niedzielę pobiegną w 8 Półmaratonie Poznańskim. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę na problem osamotnienia i izolacji osób starszych.

Kliknij tutaj i czytaj więcej

Wesprzeć akcję można na stronie www.zrzutka.pl/polmaraton

mbU polmaraton


Międzypokoleniowa integracja poprzez zabawę - skuteczny pomysł na inicjatywy sąsiedzkie

mbU - dzień sąsiada CAL   Inicjatywy sąsiedzkie bardzo często wiążą się z przekroczeniem granicy nieśmiałości. Ze swoimi sąsiadami „dzielimy ściany" przez kilkadziesiąt lat, a nie znamy nawet ich imion. W jaki sposób z dnia na dzień zacząć rozpoznawać się na podwórku, rozmawiać, realizować wspólne działania? Skuteczny przepis na międzypokoleniową integrację mają sąsiedzi z Targówka.

Pełna relacja z "Warszawskiego Dnia Sąsiada 2014" - czytaj tutaj.

Aby włączyć się w tegoroczny „Warszawski Dzień Sąsiada" i uzyskać wsparcie Q-Ruchu Sąsiedzkiego, wystarczy wypełnić zgłoszenie online, dostępne tutaj- kliknij lub skontaktować się z koordynatorką Warszawskiego Dnia Sąsiada, Aleksandrą Wolczyk (aleksandraw@cal.org.pl).

Gorąco polecamy!


mbU - WCS    mbU - WRS

 


mbU - baner sektor 750x100 2

Projekt seniorski nominowany do Konkursu S3KTOR!!!!

MOBILKI - Mobilny punkt informacji dla seniorów - projekt Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich ma szansę zostać "Najlepszą warszawską inicjatywą pozarządową 2014 roku".

Zachęcamy zatem gorąco do udziału w głosowaniu na projekt MOBILKI w konkursie S3KTOR!

Kliknij tutaj i głosuj - projekt Mobilki, jest w kategorii pomoc społeczna, trzeci na liście.

INSTRUKCJA:
1. Wybierz kategorię: POMOC SPOŁECZNA - czwarta od góry
2. Wybierz projekt "Mobilki- mobilny punkt informacji dla seniorów" - jest trzeci od góry
3. U dołu strony, we wskazanych miejscach wpisz: imię i nazwisko oraz adres e-mail
4. UWAGA - głos zostanie policzony dopiero po kliknięciu w link potwierdzający otrzymany na maila.
5. Można głosować tylko na jedną inicjatywę

Głosujcie (max. termin to 30 kwietnia) i trzymajcie kciuki!


Jak często zastanawiamy się jak będzie wyglądało nasze życie na emeryturze...?

Warto pamiętać, że na emeryturze spędzimy ok 1/3 życia. Jaki będzie ten czas? Czy warto się do niego przygotować? Kto i w jaki sposób powinien nam pomóc w przygotowaniu do zakończenia naszej aktywności zawodowej i realizacji planów w okresie emerytalnym.

LogoBALL05  Chcielibyśmy poznać Waszą opinię w sprawie tak ważnych kwestii społecznych, jakimi są przygotowanie do emerytury. Jest to teraz możliwe po przez udział w anonimowej ankiecie na ten temat. Ankieta w dwóch wersjach: dla osób pracujących i osób pozostających na emeryturze, jest już dostępna w Internecie. To bardzo ważne by poznać zdanie wiele osób, z różnorodnych środowisk zawodowych, grup społecznych. W imieniu zespołu badawczego prosimy o poświęcenie 10 min i odpowiedzenie na pytania zawarte w naszej ankiecie. Czekamy na Wasze uwagi, spostrzeżenia i opinie.

Ankieta dla osób pracujących 50+ - KLIKNIJ TUTAJ

Ankieta dla osób będących na emeryturze - KLIKNIJ TUTAJ

Ankieta jest anonimowa, a podane w niej dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności i ochrony danych osobowych.

Projekt BALL (Bądź aktywny ucząc się przez całe życie) to projekt unijny, realizowany w ramach programu Erasmus+. Jego głównym celem jest dokonanie analizy poziomu przygotowania do emerytury wśród obywateli Unii Europejskiej. Zespół pracujący nad projektem, finansowanym przez Unie Europejską, składa się z 4 organizacji, pochodzących z 3 krajów europejskich (Hiszpanii, Islandii, Polski – TWWP Oddział w Lublinie i Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku).


Spacery tematyczne po wilanowskim pałacu

mbU - spacery tematyczne fot. Muzeum Pałacu w Wilanowie    Są miejsca, do których trzeba wrócić kilkakrotnie, żeby rzeczywiście je poznać. Z pewnością większość warszawiaków odwiedziła chociaż raz letnią rezydencję króla Jana III w Wilanowie, jednak tradycyjne zwiedzanie nie daje możliwości poznania wszystkich jej sekretów. Postanowiliśmy zatem odkryć przed Państwem historię mniej znaną... Zapraszamy na cykl spacerów tematycznych po XVII-wiecznym pałacu!

Więcej informacji - kliknij tutaj


"Rozsmakuj się w zdrowiu!" - VI. edycja Targów Aktywni 50+

mbU - aktywni plakat a3.pop   Przed nami VI już edycja targów Aktywni 50+. Mamy nadzieję, że imprezy nie trzeba Państwu przedstawiać. Co roku bowiem kilka tysięcy seniorów i seniorek z Poznania, Wielkopolski, a czasem i z innych regionów Polski uczestniczy w tym barwnym i pełnym inspirujących ofert wydarzeniu, dzięki któremu wielu z nich ma szansę zyskać wiele nowych umiejętności i poznać nowe sposoby na poprawienie jakość swojego życia.

Więcej informacji o wydarzeniu - kliknij tutaj.

Program imprezy - kliknij tutaj.


Integracja jest OK! Warsztat dla osób słyszących i niesłyszących.

mbU - CSW  Wrocławskie Centrum Seniora, w ramach Akademii Rozwoju Seniora, rozpoczyna nowy cykl zajęć związanych z integracją społeczną.
Będzie to wspaniała okazja do wzajemnego poznania się, edukacji, pozbycia się barier i wspólnej zabawy.
Spotkania będą tłumaczone na język migowy przez p.Elżbietę Gorgoń - wieloletniego pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), członka Wrocławskiej Rady Seniorów, liderki KS „Integracja", we Wrocławskim Centrum Seniora udzielającą bezpłatnych porad z zakresu Ustawy o pomocy społecznej i prowadzącą również kurs języka migowego.

Zachęcamy!
Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek 31 marca o godzinie 15.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora.

WSTĘP NA SPOTKANIE JEST BEZPŁATNY, ale obowiązują zapisy:
tel. 71 772 49 38, czynny w godz. 09.00-15.00
mail: agnieszka.kokoszkiewicz@wcrs.wroclaw.pl

UWAGA: Tutaj wersja ogłoszenia z tłumaczeniem migowym dla niesłyszących - kliknij


UWAGA! Mamy dla Was mały quiz!

Warszawska Kinoteka (w PKiN) od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 - 14.00 ma specjalną ofertę dla seniorów. Bilet na film za 12 zł i specjalne ceny w kawiarni.
A gdyby tak, po seansie, Kinoteka mogła Was dodatkowo zaprosić na spotkanie, pogadankę, taniec.....inne pomysły? Co by Was zainteresowało? Spotkanie na jaki temat?
Piszcie, jakie są Wasze pomysły! Podpowiemy je Kinotece!

mail: info@malibracia.org.pl
Piszcie do 24 marca 2015 r.
Dla 10 wylosowanych osób, które zgłoszą pomysły mamy symboliczne upominki!


Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Wiedzą o tym doskonale seniorzy, uczestnicy comiesięcznych spotkań ze specjalistami w cyklu „Zdrowie Seniora", prowadzonym w ramach Akademii Rozwoju Seniora.
mbU - CIS  Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza na kolejne spotkania ze zdrowiem - we wtorek, 14 kwietnia o godzinie 14.00 będą to porady na temat bezsenności i aktywnego spędzania czasu, czyli profilaktyczne działania zdrowotne. Dla wszystkich seniorów, którym do tej pory nie udało się uczestniczyć w wykładach o zdrowiu, mamy dobrą wiadomość. Od maja 2015 roku rozpocznie się kolejna, wiosenna edycja!
Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładach i dbanie o zdrowie.
Wstęp na spotkania jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy: tel. 71 772 49 38, czynny w godz. 09.00-15.00


Światowy dzień poezji. Bolesław Leśmian. Gościnnie Anna Polony

Z okazji obchodów Światowego Dnia Poezji Anna Polony zaprezentuje w Teatrze Żydowskim w Warszawie 21 marca autorski wybór poezji Bolesława Leśmiana.
mbU Anna Polony  Anna Polony – wybitna aktorka związana z teatrami krakowskimi. Absolwentka Wydziału Aktorskiego (1960) i Wydziału Reżyserii Dramatu (1984) Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Karierę aktorską rozpoczynała w Teatrze im. Słowackiego, później, przez blisko 40 lat była aktorką Teatru Starego, z którym w tym roku zerwała współpracę, powracając do Teatru im. Słowackiego. Ma w dorobku wiele wspaniałych aktorskich kreacji teatralnych i filmowych, stworzonych we współpracy z reżyserami tak znakomitymi, jak Konrad Swinarski, Andrzej Wajda czy Krzysztof Kieślowski. Zagrała m.in. w czterech filmach Marty Meszaros, w amerykańskim filmie „Iron Cross" oraz w doskonałym, wielokrotnie nagradzanym „Rewersie" Borysa Lankosza. Anna Polony była przez ponad 35 lat pedagogiem oraz profesorem krakowskiej PWST. Za swoją pracę otrzymała wiele nagród artystycznych i odznaczeń państwowych, w tym m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Złoty Medal Gloria Artis i Złoty Laur Fundacji Kultury Polskiej.

WSTĘP WOLNY.
Rezerwacja miejsc: 22 850 64 50 lub 51.


mbU - 2 edycja Programu Liderzy PAFWJest tyle twarzy przywództwa.
                                                                        Pokaż nam swoją!

Do 8 marca 2015 r. trwa rekrutacja do XI edycji Programu Liderzy PAFW.

Jest to innowacyjny i kompleksowy program rozwojowy dla liderów i liderek – osób zaangażowanych w działanie na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, a w szczególności dla realizatorów projektów w ramach programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jeśli działasz na rzecz swojej społeczności, a chcesz robić to jeszcze skuteczniej – zgłoś się do Programu Liderzy PAFW www.liderzy.pl

Kliknij tutaj i zobacz film o Programie


Przedstawiamy pierwszy numer pisma "Polityka senioralna"

mbU - PS 1   "Polityka senioralna" to magazyn ekspercki poświęcony społecznym wyzwaniom starzenia, strategiom na rzecz wsparcia seniorów, działaniom instytucji w projektowaniu polityki senioralnej na poziomie lokalnym i krajowym. Kwartalnik jest skierowany do samorządowców, urzędników, dziennikarzy, aktywistów organizacji pozarządowych, pracowników sektora wsparcia społecznego.

Pobierz tutaj bezpłatną wersję elektroniczną "Polityki senioralnej"


"Kraina szczęścia" w reż. T. Balmesa - zapraszamy seniorów na film i dyskusję

mali bracia Ubogich - film kraina szczęścia   Akademia Dokumentalna oraz Kino Luna zapraszają na „Krainę szczęścia" w reż. Thomasa Balmèsa - 5 marca, godz. 13:00, Kino Luna
Przepięknie sfilmowana „Kraina szczęścia" zachwyca poziomem zdjęć, a film sam w sobie okazuje się ciekawym portretem tego, w jaki sposób postęp gospodarczy i kulturalny zmienia tradycyjne społeczeństwa i kultury.
Po filmie, nawiązując do dobrej tradycji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, porozmawiamy o tym, czy postęp służy szczęściu? W jaki sposób być szczęśliwym tu i teraz?

Więcej o filmie - kliknij tutaj


Pierwsze ogólnopolskie spotkanie rad seniorów za nami!

KPacholak MG 5179   Członkowie rad seniorów, samorządowcy, parlamentarzyści i eksperci partycypacji publicznej. Niemal 300 osób z całej Polski przyjechało 16 lutego br. do Sejmu RP na pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów „Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza i wyzwania". Organizatorem spotkania było Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" wraz z sejmową Komisją Polityki Senioralnej.
Otwierając konferencję, współgospodarz spotkania Michał Szczerba, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, podkreślił, że rady są ważnym narzędziem dialogu społecznego, a aktywizacja osób starszych jednym ze współczesnych wyzwań.

Więcej informacji - kliknij tutaj


Seniorzy w akcji obraz    Ruszakonkurs "Seniorzy w akcji"

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?
Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?
Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6000 zł do
12 000 zł. Ze środków konkursu przyznamy ok. 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.

Więcej informacji - kliknij tutaj


Dołącz do projektu "Przystanek Alzheimer"

LOGO PA - jeden kolor - małe  Działasz na rzecz osób starszych w swoim środowisku? Zależy Ci na wspieraniu rodzin i opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne? Chcesz działać kompetentnie i skutecznie na ich rzecz, ale czujesz, że brakuje Ci wiedzy i doświadczenia? Dołącz koniecznie do projektu PRZYSTANEK ALZHEIMER!

Od marca 2015 r. Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich" rozpoczyna projekt, którego celem jest przygotowanie uczestników do stworzenia w swoich dzielnicach grupy samopomocowej lub punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób i rodzin osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne. Dzięki czynnemu udziałowi w serii kilkunastu specjalistycznych szkoleń zaplanowanych od marca do listopada 2015 r., uczestnicy znacznie zwiększą swoją wiedzę i świadomość w zakresie wspierania grupy docelowej.
Uwaga! Każdego z uczestników prosimy o wypełnienie ankiety, która zawiera deklarację chęci stworzenia grupy lub punktu po zakończeniu projektu.
Ankietę możesz pobrać tutaj - kliknij

Ten projekt jest dla Ciebie!

Już dziś wypełnij ankietę i wyślij ją drogą elektroniczną na adres mbrzozowska@malibracia.org.pl lub pocztą na adres Stowarzyszenia: ul. Gen. Andersa 13, 00-159 Warszawa. Masz pytania? Zadzwoń pod numer 22 635 13 65.

Jednorazowy koszt przystąpienia do projektu wynosi 30 zł. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia szkolenia będzie uczestnictwo w min. 80% zajęć.


 

Zaproszenie 316x158mm    Zakochani we Wrocławiu :-)

Dlaczego w Walentynki mamy ograniczać się do obdarowywania uczuciami tylko drugiej osoby? Wrocławianie postanowili w tym szczególnym, magicznym dniu podzielić się swoją miłością, ze swoim miastem - z Wrocławiem.

W imieniu organizatorów zapraszamy zatem do udziału w tej wyjątkowej walentynkowej akcji!

Co będzie się działo?
O godzinie 16:30- stworzymy oryginalną wrocławską walentynkę z ludzi.
Zadaniem wrocławian będzie ustawienie się w kształcie wielkiego serca przed wrocławskim Ratuszem (pręgierz). Widok zostanie uwieczniony zdjęciem z lotu ptaka.

Nie może Was tam zabraknąć!
14 lutego na Rynku obok pręgierza o godz. 16:30


alzheimer1  Jak zmienia się psychikaosób starszych?
- Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" zaprasza na szkolenie

Na starość kruszeje nie tylko ciało.... Umysł także zostaje subtelnie ogarnięty przez ten proces. Bywa, że objawy starości są bardzo mocno wyrażone w psychice.
Stowarzyszenie "mali braciaUbogich" zaprasza na zajęcia "Zmiany psychiczne związane z wiekiem", na których poznacie m.in:
• konsekwencje starzenia się organizmu
• biologiczne i psycho-społeczne zmiany związane ze starzeniem się
• choroby charakterystyczne dla wieku - porozmawiamy m.in. o ch. Alzheimera i Parkinsona oraz stresie im towarzyszącym

Będzie to też świetna okazja do zastanowienia się czy i na ile proces starzenia można opóźnić.

Zajęcia są kierowane przede wszystkim do wolontariuszy i pracowników NGO oraz grup nieformalnych i składają się z dwóch modułów, które odbędą się w dniach 18 i 25 lutego 2015 r. w godzinach 17.30 – 19.30 w siedzibie Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich" ( ul. W. Andersa 13).
Udział w warsztacie jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mail i nazwę organizacji bądź instytucji prosimy wysłać na mail: info@malibracia.org.pl

Zajęcia poprowadzi Magdalena Majdak – absolwentka kierunku psychologia kliniczna UAM w Poznaniu, która pracuje w Centrum Alzheimera - Domu Pomocy Społecznej na stanowisku psychologa.
Ma też doświadczenie w pracy w dwóch Dziennych Domach Pobytu dla osób z problemami neurologicznymi, których pacjentów stanowiły głównie osoby z otępieniami, a w szczególności z otępieniami w przebiegu choroby Alzheimera.
W obszarze jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęta pomoc psychologiczna dla osób w starszym wieku.


Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy


Senior-WIGOR: nowe możliwości dla osób starszych?

wigorDo 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje przeznaczyć 360 mln zł na utworzenie dziennych domów i klubów dla seniorów. W 2015 roku powstanie 100 takich miejsc. Rządowy Program „Senior-WIGOR" został skierowany do konsultacji społecznych.
"Senior-WIGOR to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Planujemy stworzenie sieci placówek, które mają ułatwić aktywizację osób starszych" – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Kliknij TUTAJ i czytaj więcej


Nie dajmy przestępcom szansy! Nie pozwólmy żeby zabrali oszczędności życia!

Oszuści "na wnuczka" i "na policjanta" wciąż oszukują starszych mieszkańców Warszawy. Osoby te mogą prosić o pieniądze, które mają im pomóc w rozwiązaniu nagłego problemu.

Stołeczna policja i Urząd m. st. Warszawy przestrzegają mieszkańców stolicy przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze metodą na tzw. „policjanta". Sprawcy tego typu oszustw są często zatrzymywani dzięki pomocy osób, które mają świadomość tego, że mogą zostać oszukane. Niestety wciąż jesteśmy informowani o kolejnych pokrzywdzonych. Kiedy starsza osoba odbiera telefon od rzekomego „policjanta" z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów działających metodą na tzw. "wnuczka", często przekazuje przestępcom oszczędności całego życia.

1-148321 Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania" do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji. Niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, od dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie muszą zakończyć się naszą finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Więcej - kliknij tutaj.


Warszawska Rada Seniorów rozpoczęłą pracę

rada   4 listopada w stołecznym ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie Warszawskiej Rady Seniorów, pełniącej funkcję doradczą i nadzorczą nad realizacją działań programu „Warszawa przyjazna seniorom".

Jesteśmy świadkami zmian demograficznych, wymagających budowania społeczeństwa aktywnego. Drzemiąca w seniorach życiowa energia, która wynika z ich doświadczenia i wiedzy, powinna być inspiracją dla pozostałych mieszkańców Warszawy – powiedziała podczas spotkania Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy. – Aby wspólnoty lokalne okazały się trwałe, powinny być budowane przy udziale wszystkich grup społecznych i oparte na zaangażowaniu obywatelskim. Niezwykle ważne przy tym jest branie pod uwagę potrzeb i oczekiwań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym właśnie tkwi istotna rola rad seniorów. – podkreśliła Prezydent.

Podczas pierwszego posiedzenia Prezydent Warszawy wręczyła jej członkom nominacje. Wspólnie zapoznano się z prezentacją na temat programu „Warszawa przyjazna seniorom".
Więcej informacji o programie na: www.senioralna.um.warszawa.pl


Tradycyjne telefony do lamusa? - czyli o tym na co warto zwrócić uwagę przy wyborze telefonu dla seniora.

symbol-telefon-komorkowy  Smartfony cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych osób, będących aktywnymi użytkownikami Internetu, a zwłaszcza mediów społecznościowych. Nie oznacza to jednak, że tradycyjne telefony komórkowe odchodzą do lamusa. Coraz więcej producentów mobilnych urządzeń w swoim portfolio posiada asortyment skierowany do osób, które często niechętnie sięgają po smartfony. Przeprowadzone w styczniu badania przez TNS doskonale obrazują obecną sytuację na rynku nowych technologii. Okazuje się przykładowo, że tylko 9% ankietowanych w grupie powyżej 50 lat stwierdziło, iż korzysta z nowoczesnego urządzenia. Zatem na jakie funkcje warto zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego telefonu?

Kliknij tutaj i dowiedz się o tym więcej.


Pamięć, przyjaźń, pomoc - 3. edycja projektu wsparcia dla seniorów.

Projekt rozpoczęty w roku 2008 współfinansuje niemiecka Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, która od wielu lat wspiera projekty międzynarodowe służące wzmocnieniu współpracy partnerskiej między Niemcami a wszystkimi krajami, które ucierpiały w czasie okupacji niemieckiej.
resizedimage300199-Nagrywaniewspomnien  W trzeciej edycji projektu Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” kontynuuje i rozwija działania rozpoczęte w poprzednich latach, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, budowanie i umacnianie kontaktów osób starszych z młodszymi pokoleniami oraz docenienie ich życiowego doświadczenia.

Więcej informacji, poszczególne działania: czytaj TUTAJ